Trå litt mer varsomt, Actis

Actis må snart begynne å forholde seg til rusbrukerne på en human måte.

Publisert Publisert

IVARETA: Det handler om å ivareta brukerne, og sørge for at de ikke mister nettverk og familiebånd. Dette er elementært, skriver innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Ronny Ougendal Vucetic
    Sosionom og medlem av "Brukerstemmene på rusfeltet"
  1. Leserne mener

Actis-leder Per Gunnar Dahl skriver i sitt innlegg i BT 13. april at Unge Venstre er i utakt med folket. Han fremhever forbudslinjen i ruspolitikken som en viktig faktor for at forbruk av illegale rusmidler ikke får sosial aksept.

Actis kaller seg selv rusfeltets samarbeidsorgan. Hvilket mandat dette innebærer, har vært ytterst forvirrende for brukergruppen. Det er beklagelig. Ved å lene seg tilbake på at forbudslinjen fører til mangel på sosial aksept, treffer han spikeren på hodet. Dette er en av de største utfordringene for rusbrukere i dagens samfunn. De blir isolert, mister venner, og veien tilbake til et normalt liv blir veldig lang.

Når den gamle avholdsorganisasjonen freidig nok har påtatt seg rollen som samarbeidsorgan for rusfeltet, bør de trå litt mer varsomt i dørene overfor rusbrukerne.

Actis må snart begynne å forholde seg til dem på en human måte, eller bytte navn til noe som ikke får folk til å tro at de arbeider for å gjøre forholdene for rusbrukerne bedre.

Å kjøre i ruset tilstand er en kulturelt betinget forbrytelse, som vi har et restriktivt syn på her hjemme. Derfor vil det ikke være noen automatikk i at vi får en dødsbølge på veiene ved å legalisere cannabisbruk.

Noe som er mer interessant enn meningsmålinger, er antallet brukere. Kloakkmålinger av rusmidler viser at for eksempel Oslo ligger på europatoppen i amfetaminbruk og at MDMA-bruken har eksplodert. Hvordan skal man kunne forsvare en utfrysning av samfunnet, slik Dahl forherliger?

Her er det snakk om å ivareta brukerne, og sørge for at de ikke mister nettverk og familiebånd. Dette er elementært, Dahl. Man kan bare håpe at Actis vil bli en mer konstruktiv aktør for rusbrukernes situasjon, selv om mulighetene ser mørke ut etter Dahls første tid som leder å dømme.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg