Kabler gjør norsk vannkraft mer verdifull

En strømkabel til Storbritannia vil gjøre at en større del av verdien av vannet tilfaller Vestlandet.

Publisert: Publisert:

FORNYBAR ENERGI: Norges rikelige tilgang på fornybar vannkraft er et konkurransefortrinn som ikke forsvinner ut med kablene, skriver Olav Osvoll. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Olav Osvoll
Konserndirektør for produksjon i BKK

Siden 1960 har Norge utvekslet kraft gjennom kabler. Nå står Europa i en energiomstilling der fornybar energi får større plass.

Å knytte Norge enda tettere til disse markedene vil være bra for klimaet og for verdien av norsk vannkraft.

5. mars arrangerer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) møter i Bergen og Eidfjord. Vi ønsker å vite hva Vestlandet synes om at det planlegges en strømkabel mellom Sima i Eidfjord og Peterhead i Skottland.

Spørsmålet opptar politikere, klimaorganisasjoner, natur- og miljøvernere, næringsliv, industri og vanlige samfunnsengasjerte borgere.

Det engasjerer også oss i fornybarnæringen.

RESSURS: – Vann er en ressurs, som på lik linje med olje, gass, fisk og andre ressurser, skaper størst verdier når den gis tilgang til et marked. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Som kraftprodusent har vi forvaltet vannkraftressurser på vegne av fellesskapet i 100 år. Næringen skaper verdier for 70 milliarder kroner årlig. Fordi kloke politiske valg har sikret nasjonalt og offentlig eierskap til vannkraften, går verdiskapingen tilbake til samfunnet i form av skatter, avgifter og utbytte.

Tall fra SSB viser at i 2017 var verdien av vår krafthandel med utlandet 4,1 milliarder kroner. Flere kabler betyr at norsk vannkraft får tilgang til et større energimarked, mens verdien av vannet blir igjen her hjemme.

Europa står i en energiomstilling. Sol og vind bygges ut. Kullkraft stenges ned. Denne omstillingen tar tid, men vi tror at for hvert år som går, vil fornybar energi få en større plass.

Sol og vind er bra, men det er også behov for kraft når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Det er nå, mens det nye energisystemet formes, at Norge kan sikre at vår fleksible og regulerbare vannkraft er en del av dette markedet.

Les også

Innlegg: Overstyringen fra Brussel i Acer-saken er en myte, som dessverre mange tror på.

Les også

Mye vann vil gå tapt for BKK

Norge har rikelig tilgang på rimelig fornybar vannkraft.

Dette er et konkurransefortrinn for Norge som ikke forsvinner ut med kablene.

Kablene som Statnett er i ferd med å bygge til Tyskland og Storbritannia vil ifølge NVE øke norsk kraftpris med 1-2 øre/kWh. En ekstra kabel til Storbritannia kan øke prisen med ytterligere 1-2 øre/kWh. Dette utgjør noen få prosent av den totale strømprisen du og jeg betaler. Den globale prisen på kull og karbon sammen med temperatur og nedbør påvirker strømprisen betydelig mer.

Kabelen mellom Sima og Peterhead krever heller ingen investeringer i det nasjonale strømnettet, og kabelen kommer rett inn i Norges største kraftoverskuddsområde. Produksjonen på Vestlandet er dobbelt så høy som forbruket.

KRAFT: – Fordi kloke politiske valg har sikret nasjonalt og offentlig eierskap til vannkraften, går verdiskapingen tilbake til samfunnet i form av skatter, avgifter og utbytte, skriver innsenderen. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

I 60 år har utveksling med naboland gjort det mulig å styrke forsyningssikkerheten og samtidig øke verdien av vannet. Vann er en ressurs, som på lik linje med olje, gass, fisk og andre ressurser, skaper størst verdier når den gis tilgang til et marked.

Danmark har også oppdaget verdien av å koble seg til Storbritannia. Danskene vil gjerne være transittland mellom Norden og Storbritannia og planlegger å bygge en 740 kilometer lang undersjøisk kabel.

Det vil fremdeles være lønnsomt for Norge å utveksle kraft med Danmark, som igjen utveksler kraft med Storbritannia.

Men når vi kobler oss direkte til Storbritannia, vil en større del av verdien av vannet tilfalle Vestlandet og ikke ligge igjen i Danmark. Det er viktig å benytte anledningen vi har nå til å knytte oss direkte til dette markedet.

Kabler øker verdien av vannkraften på Vestlandet og sikrer at den er relevant i fremtidens energimarked.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg