Få Bryggen ut av skyggen!

Poenget er ikke å bannlyse bilen fra sentrum, bare å prioritere den aller sist.

Publisert:

TURISTENES RIKE: Med et par forbehold tror jeg Bybanen over Bryggen er et godt grep. Det kan uansett ikke bli verre enn i dag, skriver innsenderen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Philip Dixon Sandberg
Byplanlegger og nyinnflyttet

I over et halvt århundre har Bergen bevisst eller ubevisst lagt til rette for bilisme og spredt byutvikling. Som en konsekvens av dette blomstrer omsetningen til kjøpesentrene utenfor sentrum, mens privatbilene kjører på kryss og tvers gjennom sentrums enorme trafikkmaskin.

Dette manifesterer seg på og rundt Nygårdstangen, der E16, E39 og RV555 samles i motorveienes og veiingeniørenes rike. Et kroneksempel på elendig byplanlegging med negative lokale konsekvenser.

Philip Dixon Sandberg

I motsatt ende av sentrum finner vi Norges største cruisehavn. Mellom Nygårdstangen og Bontelabo antar jeg at ca. 50 prosent av arealet er dedikert til gater, veier, parkeringsplasser, avkjøringer, trafikksignaler og trafikkskilt. For å si det pent er mye areal i Bergen sentrum holdt av til dårlig folkehelse, luftforurensing og uhensiktsmessig arealbruk.

I tillegg står det ubrukt mesteparten av tiden. Kan dette arealet anvendes på en mer brukbar og samfunnsøkonomisk gunstig måte for Bergen?

Les også

Arkitekter: – Spagettikrysset må fjernes

Jeg vil påstå at det meste som gir Bergen bykvaliteter ble bygget og implementert for lenge siden. Med noen unntak, selvfølgelig. Et hederlig et er Bybanen, som både er ambisiøs og bidrar til mindre byspredning og bilvekst, og dermed sparer samfunnet for store kostnader knyttet til folkehelse, bymiljøet og ressursbruk.

Poenget er ikke å bannlyse bilen fra sentrum, bare å prioritere den aller sist; etter mennesker og bybevegelser som skaper gode forhold for opphold og opplevelser.

OMSTRIDT: «Spaghettikrysset» på Nygårdstangen er et kroneksempel på elendig byplanlegging med negative lokale konsekvenser, mener innsender. Foto: Bjørn Erik Larsen

Det er opplagt at å fjerne spagettikrysset, samt redusere trafikkarealet i området rundt Bygarasjen, er et godt grep for sentrumsutviklingen. På samme måte er det å fjerne eller flytte cruisehavnen og å redusere trafikkarealet i området rundt et godt grep i andre enden. Da åpner man opp for menneskelig aktivitet, alternative boligløsninger og næringsutvikling i begge ender av sentrum. Da begynner vi å snakke om ekte bærekraftig sentrumsutvikling. Hva er i veien for å gjøre det?

Les også

Næringslivet høvler ned byrådets nye arealplan

Med et par forbehold tror jeg Bybanen over Bryggen er et godt grep. Det kan uansett ikke bli verre enn i dag – nesten blottet for byens innbyggere, men fylt opp av mette turister med kamera og selfiestang. Ved å legge Bybanen over Bryggen og fjerne personbilene herfra er det godt mulig å se for seg – kanskje også sannsynlig – at det vil skapes ett eller flere interessante byrom.

Potensialet for å åpne byen mer opp mot sjøen og mulighetene det igjen gir er spennende materie. For eksempel trenger ikke traséen bli en barriere, slik veien er i dag. Gående og syklende kan sammen med nødvendig bil- og varetransport fritt krysse sporene.

Fokus på brukbarhet, funksjonsblanding og designelementer som skaper nye rammer for menneskevennlig aktivitet og bruk, kan få Bryggen ut av skyggen og gjøre den til en nydelig plass å være.

Det blir interessant å se konkurranseforslagene i mai. Jeg venter i spenning!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg