Jeg ble mobbet, men lot være å si ifra

DEBATT: Definisjonen av mobbing er for vag for dem som kanskje trenger den mest.

Publisert Publisert

SAMTALE: Ulikhet snakkes om og normaliseres, enten det er legning, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Det skjer ikke alltid i skolen. Mange har fått høre at mobbing bare noe man må bli vant med, skriver Emilie K. Litlerè. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Emilie K. Litlerè
    Skoleelev og styremedlem for Bergens Unge Høyre

Da jeg gikk på skolen, ble jeg mobbet. Jeg bagatelliserte hendelsene og lot være å si ifra. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er alene.

Rundt 27.000 elever på skolen blir mobbet to til tre ganger i måneden, eller oftere. Elevundersøkelsen fra i fjor viser en nedgang på 0,5 prosent siden året før, men mobbing er fremdeles et stort problem i Norge.

En utfordring er at definisjonen ikke er formulert på en barnevennlig måte. Mobbing defineres som situasjoner, der en person blir krenket av en eller flere andre jevnlig over tid. Det er nok få femåringer som vet hva krenket betyr. Handlingene må skje «jevnlig over tid». Betyr det at det må skje en gang eller fem ganger, og over en uke eller en måned?

Med en så upresis definisjon er jeg nok ikke alene om å ha kviet meg for å gi beskjed. Er det jeg har opplevd «alvorlig nok» eller «innenfor definisjonen»?

Det er vanskelig å sette inn tiltak mot mobbing, nettopp fordi mobbingen defineres ut fra den enkeltes opplevelser. Likevel er det noen ting jeg mener er viktig for å kunne hindre mobbing.

Les også

Les den sterke teksten til Adelheid Links: – Jeg var kvalm hver dag i ti år

For det første må man må kunne melde fra om ubehagelige og sårende hendelser, uavhengig av om det har skjedd en gang, eller over en måned. Det gjør det også lettere å involvere lærerne tidligere, så de vet hva de må se og lytte etter.

For det andre må ulikhet snakkes om og normaliseres, enten det er legning, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Det skjer ikke alltid i skolen.

Mange har fått høre at mobbing bare er noe man må bli vant med.

Det kan aldri være akseptabelt at barn ber adopterte barn om å leke «dørmatte», tjener eller en hund. Det samme gjelder om man er tynn eller tjukk. Det skal være nulltoleranse for mobbing. Alle skal føle seg trygge på skolen, men vår viktigste læringsarena svikter.

Heldigvis ansatte regjeringen mobbeombud i alle landets fylker i fjor. Likevel må lærere følge aktivitetsplikten sin og gripe inn i situasjonene, uavhengig av hvor «bagatellmessig» de kan være.

Foreldre må lære sine barn sunne holdninger, om hvordan man behandler medelever, og særlig de med en med en annen kulturell bakgrunn og etnisk opprinnelse.

Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å forhindre mobbing. Jeg unner ingen å oppleve det jeg gjorde.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg