Staten må støtte opp om kultur i hele Norge

Få saker skaper så mye debatt som når folk i Oslo skal bestemme over kulturlivet i Bergen.

Publisert Publisert

NOE Å KLAPPE FOR? Kulturminister Trine Skei Grande (V) har satt regionalisering på dagsorden. «En ting er sikkert: Debatten om regionalisering er definitivt ikke over med Stortingets behandling», skriver Charlotte Spurkeland. Foto: Ned Alley, Scanpix

Debattinnlegg

  • Charlotte Spurkeland
    Daglig leder, Kultur Vest

Forrige uke leverte Stortingets kulturkomité sin innstilling, og denne uken debatteres kulturmeldingen i Stortinget.

Hvordan den varslede regionaliseringen av kulturen blir er i det blå, men det er fortsatt håp.

Til tross for at det er 15 år siden sist gang en regjering leverte en kulturmelding til Stortinget, har det vært ganske lite debatt om innholdet i regjeringens kulturmelding.

Kulturmeldingen drar opp viktige prinsipper for kunstens levekår. Den slår fast viktigheten av ytringsfrihet, demokrati, kunstkritikk, kunst som ytringer, språkpolitikk, kunstnerøkonomi og kunst i en ny digital hverdag, for å nevne noe.

Mangelen på debatt kan forklares med stor grad av enighet rundt prinsippene som ligger i meldingen. Men og fordi spørsmålet om organisering, regionalisering og økonomi har tatt all oppmerksomheten.

Les også

Historiene rørte skuespillerne til tårer

Det hele startet i februar 2018. Hagen-utvalget rystet Kultur-Bergen med helt utrolige tanker om å overføre ansvaret for hele kulturpolitikken til fylkeskommunene.

Unntaket var enkelte store kulturaktører i Oslo som hadde «hovedstadsfunksjon», som fortsatt skulle regnes som nasjonale.

Regionreformen hadde gått sin gang. Alle fylker, fra lille Agder med sine 300.000 innbyggere, til Viken med sine 1,2 millioner, trengte flere oppgaver.

Forslaget om å flytte hele kultursektoren til fylkene var en enkel måte for utvalget å flytte «oppgaver», penger og makt til et forvaltningsnivå som fra før har ganske få ansvarsområder.

Men Hagen-utvalget manglet kulturfaglige vurderinger, og derfor ble flere av forslagene der kjapt skutt ned.

Kulturen kunne puste lettet ut, Stortinget utsatte debatten om desentraliseringen av kulturmakten til den varslede kulturmeldingen.

Pulsen steg derfor igjen når meldingen ble levert. For samme dag som meldingen ble lansert, ble en utredning med forslag til ny organisering av Kultur-Norge publisert på departementets nettsider.

Regionalisering sto på kulturminister Trine Skei Grandes (V) dagsorden.

Les også

Kulturarven vår ligg i utette uthus og lagerbygg

Vestlandet har ropt høyest i debatten. Og med veldig god grunn. Skjevfordelingen mellom landsdelene har vært stor over så mange år.

Kulturkroner flest havner i Oslo, og i tillegg har den kulturpolitiske makten sin base i hovedstaden.

Da jeg deltok på Stortingets høring om kulturmeldingen i vår, tror jeg samtlige av de øvrige deltakere – med unntak av våre lokale filmfolk – var Oslo-basert.

Staten må fortsatt støtte opp om kulturen overalt i Norge og beholde sterke, uavhengige institusjoner over hele landet.

Nå når meldingen er levert og Stortinget debatterer saken denne uken, er det både grunn til å feire og til å være skuffet.

Stortinget slår fast at også kulturinstitusjoner utenfor hovedstaden kan ha en nasjonal funksjon. Dette betyr at Den Nationale Scene og Harmonien med rimelighet kan forvente fortsatt å ha sin post på statsbudsjettet.

En viktig kamp er vunnet. DNS og Harmonien sine bevilgninger og status er sikret.

Men samtidig gis det klarsignal for å sette i gang en storstilt regionalisering.

Institusjoner som i dag har delt finansiering mellom stat, region og kommune står nå i fare for å miste det statlige bidraget og dermed også sin nasjonale forankring.

Kulturdepartementet skal forhandle med hver enkelt fylkeskommune om kulturinstitusjonene og hvilke økonomiske rammer som følger med ansvarsoverdragelsen.

Det er fortsatt ganske åpent hvordan finansieringsnøkkelen blir for svært mange organisasjoner, og fasiten på hvordan ansvaret skal fordeles skal behandles i kommuneproposisjonen for 2021.

Les også

Festspillene anklages for å skvise ut Grieg

Dermed kan vi vente oss over ett år med prosesser og debatt om regionalisering.

Hordaland fylkeskommune er ett av fylkene i Norge med trangest økonomisk handlingsrom på grunn av høy gjeld.

Hvordan Vestland fylkes økonomi kommer til å bli er vanskelig å spå, men det er ikke grunn til å forvente stort. Andre lovpålagte oppgaver vil måtte prioriteres.

Kunstbyen Bergen er avhengig av sterke kulturinstitusjoner som leverer på et skyhøyt nivå og som hevder seg internasjonalt.

Til det trenger vi at stat, fylke og kommune alle bidrar. Kulturmeldingen har satt organiseringen av kulturpolitikken på dagsorden, og en ting er sikkert: Debatten om regionalisering er definitivt ikke over med Stortingets behandling.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg