Jeg føler meg innestengt i bomringene

DEBATT: Jeg vil tro at det er mange av oss pensjonister som opplever dette.

Publisert: Publisert:

DYRT: Jeg vil gjerne besøke barn og barnebarn uten å måtte betale 48 kroner i ekstra «skatt», skriver pensjonist Helge Moe. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Helge Moe
Nordås, Bergen

DYRT: Jeg vil gjerne besøke barn og barnebarn, og kunne ta en tur på Smøråsen, uten å måtte betale 48 kroner i ekstra «skatt». Foto: Privat

Jeg er pensjonist, 73 år, bor på Nordås. Dessverre er ikke bena så bra som de har vært. Heldigvis har jeg bil. For å holde meg i form tar jeg ofte en tur rundt Bjørnevann på Smøråsen, eller en tur på Knappenfjellet, på Kvarven eller til Kanadaskogen. Jeg bruker bil for å komme til disse stedene.

Siden jeg liker å fiske drar jeg ofte ut til fiskevann i Fana, i Åsane og på Sotra. Jeg drar også ut til kysten langs Sotra og Øygarden for å fiske i sjøen. Jeg bruker bil til for å komme til disse stedene også.

Jeg har familie på Nesttun og venner i Åsane. Jeg bruker bil på besøk til venner og familie. Bybanen ligger omtrent 30 minutters gange fra meg, og den går ikke dit jeg pleier å reise. Jeg unngår å reise til sentrum, da jeg foretrekker fredeligere reisemål.

Den siste måneden har jeg brukt bortimot 1000 kroner i bompenger. Fra Nordås kan jeg stort sett bare kjøre «bomfritt» til Lagunen storsenter. Skal jeg leve som før med mine pensjonistaktiviteter, må jeg kanskje bruke 500–1000 kroner pr. måned gjennom halve året.

Jeg klarer å betale denne «ekstraskatten», men jeg føler at jeg er innestengt i bomringene. Jeg vil tro at det er mange av oss pensjonister som opplever dette. Plassering av bommene deler opp områder i små «innestengte» soner.

Hvis man kunne omplassere bommene i de ulike bydelene slik at de innestengte sonene ble større ville det være bra. En slik løsning er det jo blitt i Åsane heldigvis. Jeg vil gjerne besøke barn og barnebarn, og kunne ta en tur på Smøråsen, uten å måtte betale 48 kroner i ekstra «skatt».

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) svarer: Taket er nådd

Vårt mål er en mer miljøvennlig by, og et Bergen der det er enklere og billigere å velge kollektivt. Likevel er det mange av oss som må bruke bil i hverdagen. Det du, Helge, nevner om å se nærere på plasseringen av bomstasjonene ute i bydelene for å skape større soner eller gjøre det mer rettferdig, har vi tenkt å gjøre.

Vi lytter til gode innspill, som ditt, og skal evaluere hele ytre bomring innen et år. Vi gjorde noen endringer i Fana da vi vedtok ytre bomring, og vi foreslår nå å gjøre noen endringer som vil bedre situasjonen i Åsane. Noe annet vi skal gjøre er å se på den sosiale innretningen av bomsystemet, og undersøke om det er behov for en sosial ordning for dem som blir ekstra sterkt rammet.

Samtidig er vi opptatt av hvor viktig det er at staten kommer på banen med mer penger til Bergen. Arbeiderpartiet har foreslått at staten skal bidra med 70 prosent av regningen for Bybanen. Da ville mer gått over skatteseddelen, slik at de med mest betaler mest, og de med minst betaler minst. Det er mer rettferdig. Og i tillegg ville Bergen fått 3 milliarder mindre i bompenger. Dessverre har Høyre og Frp stemt mot dette, og det er jo de som for tiden styrer landet.

Bompengene vil aldri kunne bli helt rettferdig. Derfor har jeg stor forståelse for at bomstasjoner kan oppleves som begrensende. Taket er nådd. Bompenger er et felles bidrag til å utvikle byen og regionen vår med ny infrastruktur.

For bompengene har vi det siste tiåret fått ny ringvei Vest, nye sykkelveier, bybanen til Nesttun, Lagunen og Flesland, og nå bygger vi bybanen til Haukeland sykehus, Mindemyren og Fyllingsdalen, ny Hjellestadvei og nye sykkelveier. Det neste tiåret skal vi bygge bybanen til Sandviken, Eidsvåg og Åsane, ny ringvei Øst og ny kollektivløsning til Laksevåg.

Bomringene har også som mål å være begrensende for trafikken, fjerne køene og giftlokket. Det gjelder særlig bomringen i indre del av byen. Bergenserne har levd med helsefarlig byluft i mange år, særlig på vinteren. Barn og eldre med astma og andre luftveisplager har blitt sterkt frarådet å gå utendørs fordi giften i luften er livsfarlig. Å begrense trafikken inn til sentrum ved å ha rushtidsavgift har derfor vært helt nødvendig.

Det har også vært helt nødvendig å gi støtte til å fjerne alle gamle vedovner og å sikre etablering av landstrøm i havnen til både supply- og cruiseskip. Kollektivtilbudet har blitt mye bedre og prisen settes i år ned, men det må bli enda bedre. Jeg er likevel stolt over at det siden 2015 er blitt satt opp rundt 600 nye bussavganger i Bergensområdet. Denne utviklingen ønsker vi at skal fortsette, fordi det gjør Bergen til en bedre by.

Bompenger vil alltid ramme noen hardere enn andre. Derfor må vi se på alternative system som er mer rettferdig. Veiprising kan være en slik løsning. Frem til vi får en regjering som er villig til å utrede veiprising på en skikkelig måte, eller se på andre alternativer til bomsystemet, er det bompenger som er alternativet. Da må vi som politikere gjøre det vi kan for at det systemet vi har er så rettferdig som mulig.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg