Slik vurderte politiet trafikkaoset

Vi er imponert over hvordan trafikantene håndterte situasjonen.

Publisert: Publisert:

KAOS: Trafikken sto i timevis etter vannledningsbruddet under E39, blant annet ved Vågsbotn i Åsane. Den eneste veien inn til Bergen sentrum fra nord var via Arna og Nesttun. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Morten Ørn
Driftsenhetsleder, Vest politidistrikt

Natt til onsdag 28. november sprakk et 93 år gammelt vannrør under E39 ved Gamle Bergen. Det var en skremmende opplevelse for menneskene som bodde i nærheten.

Trafikkaoset spredte seg til nabokommunene onsdag og tidlig torsdag. Politiet er imponert over hvordan sjåfører og kollektivpassasjerer tilpasset seg situasjonen. Noen har etterlyst politiets trafikkdirigering, og stilt spørsmål ved hva blant annet politiet gjør neste gang.

Veinettet i Bergen har noen rammer som bare kan løses ved å bygge det ut. Innenfor disse rammene er det lite å gjøre for å fjerne forsinkelsene.

Morten Ørn Foto: Tor Høvik

Situasjonen 28. november viser likevel at vi bør se nærmere på bøtende tiltak for å redusere forsinkelsene. Politiet har forsikret seg om at Bergen kommune om kort tid kaller de sentrale aktørene inn til en gjennomgang av hendelsen.

Trafikkdirigering skal sikre sikker og effektiv trafikkavvikling ved avvik. Når trafikken er tett og saktegående, må hoved- og omkjøringsvei ha førsteprioritet. Å sikre trafikkflyt på alle veier, er ikke mulig når kapasiteten er sprengt.

Derfor overlot vi trafikkdirigeringen til veimyndighetene som også bemannet omkjøringspunkter. Politiets andre beredskapsoppgaver blir mer krevende når veinettet er stengt. Vi kan derfor ikke bruke patruljer på en trafikkdirigering som har begrenset effekt.

Les også

Slik svarer Statens Vegvesen på kritikken etter trafikkaos

Toveistrafikk gjennom Fløyfjellstunnelen skal utredes av veimyndighetene. Toveistrafikk gjennom Munkebotntunnelen, ble vurdert av politiets trafikkenhet. Onsdag måtte vi sette ned hastigheten gjennom nordgående løp av Fløyfjellstunnelen, og det var ikke vurdert som en god løsning.

Men dette er en løsning politiet ønsker å prøve ut sammen med veimyndighetene. Begge løsningene har likevel sine begrensninger.

Det videre arbeidet må også utrede muligheter for å etablere ulike kjøremønstre i og utenfor rushtiden. Men endret kjøremønster er en årsak til trafikkuhell.

Noen sjåfører lot bilen foran få 10 til 20 meter avstand før de fulgte på. Da forplantet køen seg bakover. Politiet oppfordrer alle til å starte mest mulig samtidig og holde korteste, men sikker avstand til bilen foran.

Politiet ønsker å forsikre alle om at vi arbeider for å være i forkant av alle typer beredskapshendelser.

Vi vil derfor sammen med våre samarbeidspartnere vurdere hvordan neste stans skal håndteres for å forsøke å redusere forsinkelsene.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg