Det er nå landet må bygges

Kriser og uro gir muligheter.

Publisert Publisert

Vi trenger statlige investeringer og raskere saksbehandling, for å sikre god aktivitet i byene, skriver Filip Rygg, som fra 2011–2014 var byråd for byutvikling i Bergen. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

  • Filip Rygg
    Daglig leder Rexir Holding
  1. Leserne mener

FNs arbeidsorganisasjon, ILO, skriver i en fersk rapport at den økonomiske krisen skapt av koronapandemien, kan føre til 25 millioner flere arbeidsledige. Men de skriver også at mottiltak kan gi helt andre tall.

De neste ukene og månedene blir avgjørende. Skal vi unngå konkurser, høy arbeidsledighet og stort fall i aktiviteten, trengs det mer enn statlige låneordninger. Vi trenger større statlige investeringer som gir arbeid til flere, og vi må slippe til de investorene som venter på å få investere.

Les også

Vestland stenges ned. Se oversikt over hvem som permitterer.

Filipr Rygg mener at nå er tiden for byggeprosjekter, for å redde næringen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Felles for de fleste byene i Norge, er at vi har lang og komplisert saksbehandlingstid for nye byggeprosjekter. Flere byer har nå underskudd på ferdigregulerte tomter, som vil kunne realiseres i tråd med nyere vedtatte overordnede arealplaner og bærekraftsstrategier.

Når du da i tillegg får så mye usikkerhet, rammes byggenæringen ekstra hardt. Det er derfor avgjørende at vi fjerner de elementene som kan forsterke korona-uroen.

Lang saksbehandlingstid kan skyldes for få ressurser, kompliserte saker og krevende utbyggere. Men det kan også skyldes kommunale omkamper, uklare føringer og beslutningsvegring.

Vi har mange eksempler på at prosjekter som er i tråd med overordnede føringer, likevel stoppes av ivrige saksbehandlere.

Nå er tiden for å droppe alle omkamper, sette på nok ressurser og dra sakene til vedtak.

Prisverdig har flere kommuner, deriblant Bergen, varslet at de er tilgjengelig for møter digitalt, nå som kontor og møterom er stengt. I denne unntakstilstanden har bruken av videokonferanser eksplodert. Kanskje er det også starten på en langt sterkere digitalisering, som vil tjene mange bransjer fremover.

Det ligger også et åpenbart potensial i å kunne øke digitaliseringen, og innhente etterslepet med innovasjon i byggebransjen.

Nabovarsling, tinglysing, arkiv og medvirkningsprosesser er eksempler på områder, som skriker etter økt digitalisering. En endring her vil både redusere sårbarheten og øke effektiviteten.

Trolig vil vi også se nye typer bygg og byutviklingsgrep. Kanskje blir det flere som arbeider hjemmefra, i hvert fall fra samme bygg som de bor i. Allerede finnes det boligprosjekter som legger kontorfellesskap i første etasje.

Det vil nå bli mulig å tenke nytt om hvordan vi bor, jobber og ferdes. Kanskje vi endelig er klar for et større skifte? Det er noen muligheter som skapes nå, og som vi bør ta imot med åpne armer.

Offentlige investeringer blir også viktige fremover. For få dager siden varslet Bane Nor at de avlyser rådgiverkonkurransen om Tangenvika jernbanebro. Ikke uventet skylder de på den ekstraordinære situasjonen.

Men Trøndelag fylke gjør det stikk motsatte og fremskynder veiarbeid for 700 millioner, for å hjelpe entreprenørene.

Det er ingen tvil om at Bane Nor burde gjort som Trøndelag. Dette er ikke tiden for utsettelser eller avlysninger. Det er nå landet må bygges.

Kriser og uro gir muligheter. Men da må vi ikke sove, mens vi venter på siste nytt.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg