Vindkraft er nødvendig

Hvordan skal vi ellers klare å elektrifisere Norge?

Publisert Publisert

DOBBELTMORAL: Sigfred Rosvold mener det ikke går an å si nei til vindkraft i Norge, for så å importere vindkraft fra utlandet for å dekke elektrisitetsbehovet i fremtiden. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

  • Sigfred Rosvold
    Pensjonert yrkesskolelærer
  1. Leserne mener

Det er ganske stor enighet om at vi i nærmeste fremtid vil ødelegge klimaet med forbrenning av fossilt brensel i samme mengde som i dag. Temperaturen har av den grunn økt faretruende mye, noe som vil føre til ubotelig skade for neste generasjon, dersom vi ikke gjør noe med det.

Derfor jobbes det på mange plan med å gjøre vårt samfunn mer grønt. Vi har fått mange elbiler, og målet er at i 2025 skal det bare selges elbiler. Fergene skal ha nullutslippsløsninger, de aller fleste med batteri, og Equinor har mål om å elektrifisere sokkelen.

Skipsfarten skal ha landstrøm, småfly kan bli elektriske, og oppvarming av hus skal skje med strøm og varmepumper. Målsettingen er at innen 2050 skal vi ha faset ut det meste av fossil energi.

Hvor skal vi da få all energien fra som vi vil trenge? Vi kan effektivisere eksisterende kraftverk og kraftnett noe, og oppvarming av bygg kan vel i noen grad hentes fra solceller på takene. Noen vannkraftverk kan fremdeles bygges ut, men jeg tror mesteparten av det økte energibehovet må komme fra vindmøller.

Jeg synes derfor at vi her har et problem. Mange krever at oljeproduksjonen skal fases ut. Samtidig er altfor mange motstandere av vindmøller, som er den beste energiressursen vi kan bygge ut, for å gjøre landet grønnere. Ofte er argumentet at vindmøller forsøpler og ødelegger den flotte, norske naturen.

Selvfølgelig vil det bli en forandring med vindmøller på fjellene våre. Men vi må se ting i sammenheng. Jeg mener det er forskjell på fysisk ødelegging av naturen med to grader varmere klima, og estetisk forsøpling av naturen med vindmøller. Det siste må vi tåle dersom vi skal ha nok energi til elektrifiseringen av Norge.

Vi kan ikke i fremtiden satse på innkjøp av fossil strøm fra Europa, for å kompensere for den ekstra energien vi vil trenge. Når det er galt å produsere olje og gass, kan vi ikke kjøpe strøm som er produsert av den samme oljen/gassen, eller kjøpe strøm produsert av vindmøller i utlandet. Det er dobbeltmoral.

En annen ting er at dersom vi i fremtiden ikke produserer mer energi i Norge, men satser på innkjøp av strøm, er det fare for at strømprisen for våre barnebarn vil øke.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg