Kan du tenke deg en morgen uten kaffe?

Neste gang du drikker kaffe, tenk på biene som bidrar til en god start på dagen!

Publisert: Publisert:

HJELPERE: Et mangfold av bier er viktig for at du skal få kaffe av høy kvalitet til en overkommelig pris, skriver innsenderen. Hilde Bjørhovde

Debattinnlegg

Bhanumathi Natarajan
Bærekraftig liv Ulset

FNs Naturpanel har vist at tapet av biologisk mangfold er langt alvorligere enn vi tidligere har forestilt oss. Passerer vi en kritisk grense, kan det få fatale konsekvenser.

BBC har trukket sammenlikning med et fly: Vi kan overleve om én motor slutter å virke, men forsvinner motor nummer to, er det slutt. Da klarer ikke de andre motorene å dra lasset.

Kan du tenke deg en morgen uten kaffe?

Mange betrakter de svarte dråpene som en uunnværlig start på dagen og som medisin for humøret. Dessuten er kaffen fylt med antioksidanter som er gunstige for helsen vår.

Har du tenkt på hvordan morgenstunden blir hvis biene som bestøver kaffeplanten dør ut? Et mangfold av bier er viktig for å få kaffe med høy kvalitet og til en overkommelig pris.

Biologisk mangfold holder på å forsvinne i alle verdensdeler.

Nylig publiserte FNs Naturpanel en rapport utarbeidet av over 500 vitenskapelige eksperter. De påpeker at verden er i krise fordi vi mister biologisk mangfold i stor fart. Korallrev rundt omkring i verden dør på grunn av havforsuring og forurensning.

Insektbestandene har blitt stadig mindre. Mange pollinatorer forsvinner. Fuglearter forsvinner.

Husdyrmangfoldet avtar, og store fiskeområder i havet er overbelastet.

FNs Naturpanel skriver at én million arter er i ferd med å dø ut; halvparten av disse beskrives som «levende døde». Det er en samlebetegnelse på arter hvor bestanden er så liten at det ikke er mulig å redde dem.

Store endringer i arealbruk grunnet jordbruk og utbygging av veier og boliger fører til at jordsmonn med dens mangfold forsvinner.

Vi driver landbruk som krever bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, det dyrkes ensartet mat, og det brukes enorme mengder vann.

Dette har alvorlige miljøkonsekvenser, som forurensning av jord, vann, luft og skog, med tilhørende tap av biologisk mangfold.

Arter vi mister, er det ikke mulig å få tilbake.

Vi kan kanskje tilpasse oss til endringer i klima, men forsvinner det biologiske mangfoldet, er vi fortapt. Vi trenger biologisk mangfold til mat, rent vann og frisk luft.

Hva vil skje hvis humler og bier forsvinner? De spiller en viktig rolle i produksjonen av grønnsakene, frukten og bærene vi har på matfatet vårt.

Jordsmangfold er også viktig. Det inneholder mikroorganismer, bakterier, sopparter, midd, spretthaler, meitemark, insekter, encellede organismer og edderkopper.

Det er samspill mellom jordtype og jordsmonnsmangfold som bidrar til blant annet filtrering av vann, og gjør næringsstoffer tilgjengelig for planter og dyr.

Ikke minst absorberer jordsmonnet CO₂.

Det er 25 år siden FNs konvensjon om biologisk mangfold trådte i kraft. Alle land som har sluttet seg til konvensjonen, skal jobbe sammen for å sikre at vi tar vare på jordens ressurser.

Vi må ha mangfold for å overleve.

Vi kan ikke fortsette som før.

Tiltak må settes i gang på flere nivå. Vi har kunnskap, teknologi og penger, men må prioritere mobilisering.

Hvordan kan vi som konsumenter gjøre noe positiv i den retning? Det er faktisk ikke så vanskelig – først og fremst kan vi velge hvilke typer mat vi spiser og hvordan vi forholder oss til naturen.

Konkret, hva kan vi gjøre? Vi kan for eksempel:

  • Kutte ned på kjøttinntaket.
  • Spise mer grønnsaker, korn, belgvekster og frukt.
  • Dyrke urter, frukt og bær – hvis vi bor slik til.
  • Spise lokal mat og sesongbaserte nyttevekster.
  • La være å kaste mat!

Neste gang du drikker kaffe, tenk på biene som bidrar til en god start på dagen!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg