Kan vi ikke få beholde gleden av et større vann midt i asfaltørkenen?

Hva blir det neste? 800 leiligheter i Smålungeren?

Publisert Publisert

«TRENEZIA»: En stor trebebyggelse er en strålende idé – men ikke som en gigantisk flåte, skriver Olav Garvik om utbyggingsplanene til BOB i Store Lungegårdsvann. Foto: Waugh Thistleton Architects (Illustrasjon)

Debattinnlegg

  • Olav Garvik
    Møllendal
  1. Leserne mener

BOB-direktør Harald Schjelderups innlegg i BT 15. januar om de luftige boligplanene i Store Lungegårdsvann, er en snedig appell til moteriktige holdninger.

Boligselskapet BOB ønsker for det første å bygge en flytende, klimanøytral bydel med 1500 boliger. Dessuten ønsker selskapet å «se på nye boligkonsepter for eldre med ulike behov».

Begge deler er utmerket, isolert sett. «Alle» vil tenke på klimaet. En stor trebebyggelse er en strålende idé – men ikke som en gigantisk flåte.

BOB er for øvrig ikke den første utbygger som frister med miljø- og klimastempelet. Om vi holder oss til områdene ved Store Lungegårdsvannet, vil mange huske rabalderet da Svein Kjelstrup Olsen for noen år siden ønsket å bygge en miljøvennlig høyblokk på Mølleneset med en vindmølle på taket!

Og boligkonsepter for eldre med ulike behov? Ingen dum idé.

Schjelderup vil ganske sikkert få spennende innspill fra Christian Rieber hvis han tar seg en tur inn i Sædalen og studerer det varierte bomiljøet han har skapt der. Nei, det er ingen flytende og fancy «Trenezia», men en solid og rimelig boligmasse, som er mer klimavennlig enn de aller fleste nybygg som er oppført. Rieber har bevist at man så visst ikke behøver et vann som «byggegrunn» for å oppføre rimelige leiligheter.

Jo visst må vi tåle nye ideer. Det er slik verden går fremover. I Store Lungegårdsvann ligger alt til rette for mange aktiviteter. Den kommende badestranden på østsiden av vannet vil garantert bli en forlokkende perle for folk i alle aldre.

Jeg ser for meg et yrende folkeliv langs stranden når solen får overtaket i sommerhalvåret. Det har vi allerede sett i Møllendal, der den nye allmenningen nedenfor kunst- og designhøgskolen er blitt en stor suksess.

Jeg ser for meg, som et ekstra trekkplaster på badestranden, at det blir oppført et stupetårn – om enn til mer kontrollerte kostnader enn de man opplevde med fiaskoprosjektet på Hamar.

Men Store Lungegårdsvann rommer så mange andre muligheter som for all del ikke må bli hemmet av et boligprosjekt som vil legge beslag på nesten halve vannflaten. Roere, padlere og ikke minst småbåteierne, som er knyttet til Draugen og Neptun, trenger arealer til å utfolde seg.

Jeg skjønner godt at Harald Schjelderup i sin nye rolle vil kjempe aktivt for fantasifosteret «Trenezia». Men han har ganske sikkert notert seg at hans tidligere byrådskollegaer var meget avmålte i kommentarene de ga da prosjektet ble presentert.

Nå vel, det skulle ha tatt seg ut om de ikke var det. Jeg velger å stole på at det nåværende regimet mellom de syv fjell fortsatt ser verdien av å ha i det minste ett stort åpent vann i det sentrale byområdet. Kan vi ikke få beholde gleden av et større vann midt i asfaltørkenen?

Boligutbyggerne er et kreativt folkeferd, vet vi. Før eller seinere vil det ganske sikkert stå frem et geskjeftig selskap med planer om å oppføre for eksempel 800 leiligheter i Smålungeren. Det er jo bare fugler som bruker vannet likevel!

Olav Garvik er tidligere journalist i Bergens Tidende.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg