Bergen må støtte atomvåpenforbudet

DEBATT: Atomvåpen utgjør en uakseptabel trussel mot verdenssamfunnet.

OPPFORDRING: Bergen bystyre har en enestående mulighet, skriver lege Saima Naz Akhtar.

  • Saima Akhtar
    Norske leger mot atomvåpen
Publisert:

Av den grunn ble FNs atomvåpenforbud vedtatt av 122 land i juli 2017. Norge har så langt valgt å stå utenfor denne viktige globale avtalen som forbyr atomvåpen.

Bergen bystyre har i dag en enestående mulighet til å si ifra at de er uenige i denne avgjørelsen. Ved å bli del av ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) cities appeal, oppfordrer Bergen, i likhet med andre norske byer som Trondheim, Tromsø og Hammerfest, den norske regjeringen til å signere atomvåpenforbudet.

Les også

Ap-ledelsen frykter nederlag om atomvåpen

Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand. Washington DC vektla dette da de i begynnelsen av mars ble den første hovedstaden i verden som ble del av ICAN Cities Appeal.

Et enstemmig bystyre der vedtok en resolusjon hvor de ber amerikanske myndigheter om å bli del av FNs atomvåpenforbud. Når hovedstaden i verdens største atommakt vedtar å støtte atomvåpenforbudet, burde det være lett for norske byer å gjøre det samme.

Enhver bruk av atomvåpen, med vilje eller ved et uhell, vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Ingen by vil noensinne kunne ha gode nok beredskap dersom et atomvåpen eksploderer. Vi leger har også lite vi kan stille opp med i en slik katastrofe. Derfor håper vi at politikerne i Bergen i dag vil ta sine innbyggeres helse på alvor og støtte opp om dette viktige oppropet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg