Bergensere vet ikke sitt eget beste

Jeg håper at bystyret i Bergen tar til fornuft og velger en løsning som beboerne ønsker seg. For det er jo brukerne som betaler gildet til syvende og sist.

TID ER PENGER: - Det ville aldri falt meg inn å bruke tre ganger så lang tid med offentlig kommunikasjon som skal stoppe  på alle småsteder.  Det hadde fortsatt blitt bil, uansett bompenger, skriver Kari Holthe Tornes. Foto: Elias Dahlen

  • Kari Holthe Tornes
Publisert:

Hva er egentlig formålet med Bybanen? Med dagens Bybane tar det omtrent dobbelt så lang tid med bane som med personbil, vel og merke utenom de verste rushtidene. Den kommer passe langt inn mot Bergen sentrum, og den passerer jernbanestasjonen med kortest mulig avstand for korrespondanser. Så langt, så vel.

Jeg har selv arbeidet i Åsane noen år, med bosted Bergen syd. Det tok det meg 20 minutter med bil om morgenen fra Paradiskrysset til Rollandområdet. Det ville aldri falt meg inn å bruke tre ganger så lang tid med offentlig kommunikasjon som skal stoppe på alle småsteder. Det hadde fortsatt blitt bil, uansett bompenger. Tid er også penger.

Bergen og Roma

Kjært barn har mange navn: I Stockholm heter det «tunnelbana», London har sin underground, og i New York har de «subway». I Paris har de «metro». Felles for dem alle er at de ikke går i bygater, men enten i tunneler eller egne traseer. Det gjør også forstadsbanene i Oslo. Men man skal vel ikke sammenligne Bergen med alle disse store byene?

Hvor ble det av de små gratisbussene i Bergen?

Roma har sin Metropolitana, kun to lange linjer, A og B, somkrysser hverandre ved Stazione Termini midt i byen. Men etter byggingen av disse to, var det stopp: Man ville ikke risikere flere ødeleggelser av kulturlagene i byen! Her er det grunn til å sammenligne med de diskuterte banetraseene i Bergen sentrum mot Åsane. Trafikken utenom metroen i Roma besørges av ganske små elektriske busser, som kan manøvrere i de små og smale gatene. Ellers får man bruke apostlenes hester i den gamle bykjernen. Der hvor gatene i ytterkantene er gode nok, går det fortsatt busser.

Hvor ble det av de små gratisbussene i Bergen? De kunne sikkert gjort nytte for seg for å få et bilfritt sentrum? Det kunne til og med kostet litt!

Les også:

Les også

Nå blir også Frp-erne fristilt

Må ta til fornuft

Jeg er innflytter til Bergen, og kan, selv etter mer enn 45 år, ikke la være med å se byen litt utenfra. Og stadig kommer jeg til at bergenserne ikke alltid ser sitt eget beste! Da hadde det vel vært banket igjennom både den ene og den andre tunnelen vi venter på! Både for å få bort gjennomgangstrafikken fra E39 og den elendige omveien rundt Nesttun og langs Grimevannet når man skal østover fra søndre bydel.

Stadig kommer jeg til at bergenserne ikke alltid ser sitt eget beste!

Men bergenserne får aldri bestemt seg for hva som er mest rasjonelt for en fremtidig effektiv trafikkavvikling. Det er også skrekkelig synd med alle de vikarierende motivene som er ute og går når politiske avgjørelser om trafikk skal gjøres.

Man får bare håpe at bystyret i Bergen tar til fornuft når vedtak nå skal gjøres, og bestemmer seg for å spørre beboerne i Åsane om hva de mener. Hvis man følger beboernes anbefaling, blir det demokrati og ikke demokratur! Det vil bli en løsning som brukerne først og fremst ønsker seg. Og det er jo brukerne som betaler gildet til syvende og sist, ikke sant?