• VEIVALG: Skal KrF søke mot høyre eller venstre for å ivareta de kristne verdiene, det være seg nasjonalt eller globalt, spør innsender. FOTO: Scanpix

Kristelig folkeparti i klemme

Det finnes ikke et enkelt sett av kristne verdier som lar seg lokalisere til venstre eller høyre.