• INGEN MOTSETNING: Lekende aktiviteter i skolen er ikke det samme som det negative ordet lekeskole. Lek og læring er ikke motsetninger, skriver Mette Johnsen Walker. FOTO: Scanpix

Lekeskole, liksom

Når metoder for at elevene lærer bedre kalles «lekeskole», blir lærerne satt på sidelinjen.