Skolen er mer enn lesing, skriving og regning

Det handler også om sosial og emosjonell kompetanse.

Publisert:

BREDERE: Vi skal dyrke de grunnleggende ferdighetene, men også gi plass til utforsker- og skapertrang i skolen, skriver byråd Linn Kristin Engø. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Linn Kristin Engø
Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Lederen i Bergens Tidende 2. november som kritiserer byrådsplattformens fokus på innhold i skolen, roser paradoksalt nok også mye av plattformens innhold. Kritikken som likevel kommer til syne er dessverre enkel og lite progressiv.

Tidligere ble målet for skolene våre uttrykt som en gitt kunnskapsmengde. I dag er heldigvis målet å utvikle hele mennesker og gi alle et like godt grunnlag.

For å lykkes i et komplekst samfunn må elever oppleve trygghet og mestring, men også gjøres i stand til å utvikle ny kunnskap og nye ferdigheter – både alene og i samspill med andre.

Les også

Nytt byråd i Bergen – lovar bilfrie soner, færre parkeringsplasser og kjøttfri dag

Læring i skolen handler om mer enn regning, skriving og lesing. Det handler også om sosial og emosjonell kompetanse, noe som ligger til grunn for vårt viktige løfte om gratis SFO for de yngste. For i motsetning til BT, som mener at «SFO ikke handler om læring», mener byrådet at SFO skal være for vennskap, lek og læring.

Det er også på høy tid å gi større plass til de praktisk-estetiske fagene. Derfor vil vi tilrettelegge for skaper- og utforskertrang gjennom bedre fysiske rammer for disse fagene. Forhåpentligvis vil større rom for kreativt og skapende arbeid lære elever ulike måter å uttrykke seg på, og bidra til innovative ferdigheter hos våre yngste.

Dette betyr naturligvis ikke at de grunnleggende ferdighetene har mistet sin verdi. Regning, skriving og lesing, samt det å kunne uttrykke seg både skriftlig og muntlig, representerer kjernen i allmennutdannelsen, og gir alle mulighet til å delta i samfunnet vårt – på tvers av ulik bakgrunn. Bergenselevene har i en årrekke prestert godt både på nasjonale prøver og ved måling av grunnskolepoeng. Det er jeg stolt over.

For å fortsette å lykkes er tilpasset opplæring et sentralt begrep for at flere skal mestre grunnleggende ferdigheter tidligere. Vi trenger en bredere tilnærming til kompetanse og skolehverdagen enn den Bergens Tidende legger til grunn, og ikke minst økt tillit til lærernes kompetanse. Utdanningen til nesten tretti tusen bergensere er for viktig til at vi kan la en snever og gammeldags forståelse hindre elevenes fremgang og trivsel.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg