Bybanen må stoppe i «Helseparken»

Bybanestoppets navn bør omfatte mer enn ett enkelt sykehus.

Publisert:

UTVIKLING: Området rundt bybanestoppet ved Haukeland blir Norges mest komplette helseklynge og vil bli et kraftsentrum innen helseforskning, utdanning og behandling både nasjonalt og internasjonalt, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Illustrasjon: Sweco/3RW

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen, rektor, Universitetet i Bergen, Per Bakke, dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, Bente Wold, dekan, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Ingvild Eide Graff, konserndirektør Helse, NORCE, Berit Rokne, rektor, Høgskolen på Vestlandet, Bård Mæland, rektor, VID Vitenskapelige Høgskole, Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Jørn Henning Theis, administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Oppdatering fra BT torsdag ettermiddag: Fylkesutvalget har nettopp avgjort at den nye stasjonen skal få navnet «Haukeland sjukehus», melder NRK Hordaland.

Bybanestoppet mellom Fløen og Kronstad vil bli det mest trafikkerte stoppestedet for hele Bybanen til Fyllingsdalen. Til dette stoppestedet vil det komme flere tusen ansatte, studenter, pasienter og pårørende, og selvsagt folk som bor i nabolaget. Området gjennomgår en gjennomgripende og fremtidsrettet transformasjon og ved å gi bybanestoppet navnet «Helseparken», vil Hordaland fylkeskommune være med å understreke nettopp dette.

De aller fleste vil reise hit fordi de har et ærend i tilknytning til helse. Dette gjelder Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, to fakultet fra Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen kommune og to forskningsgrupper fra den nye nasjonale forskningsinstitusjonen Norce. Universitetet har svært stor satsing i området hvor det utdannes leger, tannleger og etter hvert psykologer.

UNDER BAKKEN: Her kommer det underjordiske bybanestoppet som skal betjene Haukelands-området. Foto: Bybanen Utbygging

Forsknings- og utdanningsinstitusjonene har så omfattende virksomhet at de sammen med Bergen kommune har etablert en helseklynge her. Haukeland universitetssjukehus er den klart største enheten på området, men som vist over, er de slett ikke alene. Området over «helseparken» blir Norges mest komplette helseklynge og vil bli et kraftsentrum innen helseforskning, utdanning og behandling både nasjonalt og internasjonalt.

Navneforslaget på stoppestedet er foreløpig «Haukeland sykehus». Det synes vi er et dårlig forslag fordi det faktisk ikke er noe som heter akkurat det. Byens største sykehus heter «Haukeland universitetssjukehus», men det får ikke plass på tavlene som angir stoppestedenes navn. Vi mener også at navneforslaget er for lite dekkende for den store bredden av helseaktivitet som stoppestedet bringer passasjerer til.

NY LINJE: Bybanelinjen til Fyllingsdalen skal stå klar i 2022. Kjøretidene og navnene på denne skissen er foreløpige og hentet fra en kommunal rapport.

Vi mener navnet bør endres til «Helseparken» fordi det kombinerer to positivt ladede ord. «Helse» er bra og «park» er fint. Navnet inviterer til positiv refleksjon, og det er et navn som både er inkluderende for all helserelatert virksomhet i området, og det er språklig nøytralt. Helseparken er også mye mer dekkende for den totale helseaktiviteten i området.

Flere byer har navngitt fellesområder og stoppesteder med et temanavn knyttet til «park». Det mest kjente er stoppestedet for trikk og T- bane ved «Forskningsparken» i Oslo. Vi har også en forskningspark i Bergen, og «park» brukes i mange andre land som navn på områder med mange forskjellige aktører. Nå har vi i Bergen anledning til å etablere et nytt og fremtidsrettet innhold til beste for hele området og alle som ferdes her.

Navnet «Helseparken» er et positivt ladet og språklig nøytralt navn som også bedre dekker hva som faktisk skjer i området, og vi vil be om at Fylkesutvalget løfter navnevalget til å omfatte mer enn ett enkelt sykehus.

Hva mener du stoppet bør hete? Del gjerne ditt forslag i kommentarfeltet!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg