Høyres nei til Bybanen er et nei til Bergens barn

Innlegget til Høyre-kvinnene bekrefter det vi fryktet.

Publisert Publisert

AKSJON: Når det gjelder Bybanen, er det en skam å snu, mener gruppen Bergens mødre, her representert ved Hege Hellebø, Marianne Aanerud, Anne-Kathrine Vabø, Marina Bauer, Ina Grung, Elisabeth Ivarsflaten, Tyra Vaagland, Susanne Puchberger og Synne Selvik. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Ina Grung, Elisabeth Ivarsflaten, Marianne Aanerud, Marina Bauer, Synne Selvik, Susanne Puchberger, Hege Hellebø, Anne-Kathrine Vabø, Tyra Vaagland og Agnes Vevle Tvinnereim
    Aksjonsgruppen Bergens mødre
  1. Leserne mener

I innlegget «Vi er også Bergens mødre», i BT 26. juni, kommer åtte Høyre-representanter med et litt uryddig motsvar til aksjonsgruppen Bergens mødre.

For å holde orden i sakene, vil vi først presisere at aksjonsgruppen Bergens mødre ikke er tilknyttet noe politisk parti. Vi er forkjempere for Bybane. Vi er mødre. Vi elsker Bergen, og vil det beste for byen vår.

Vi har gått til aksjon før lokalvalget til høsten fordi vi oppfatter at videre utbygging av Bybanen står i fare. Innlegget til Høyre-kvinnene bekrefter det vi fryktet. I Bergen vil dette partiet møte klimakrisen ved å droppe vårt sentrale klimagrep, Bybanen, som de tidligere har stemt for.

Og de hevder at de gjør det på vegne av barna våre.

Les også

Les også Høyre-kvinnenes innlegg: «Vi er også Bergens mødre»

De skriver at det bor få barnefamilier i sentrum. 5035 barn under 18 år bor i Bergenhus bydel.

Vi undres over hva de vil frem til ved å påpeke dette? Årstad bydel har 6905 barn, Laksevåg 8028 barn, Fyllingsdalen 6030 barn, Åsane 8908, Fana 10309 og Ytrebygda 7326.

Dette betyr at en stor andel barn allerede nås av den delen av Bybanen som knytter sammen bydelene Ytrebygda, Fana, Årstad og Bergenhus. Enda flere barn, og voksne, i enda flere bydeler vil knyttes sammen av banen til Fyllingsdalen.

Når Bybanen bygges videre nordover, vil Sandviken og Åsane knyttes til de andre bydelene.

BAKGRUNNEN: «Høyre skulle gjerne bygget bane til både Åsane og Laksevåg, men det har vi ikke råd til», skrev en gruppe Høyre-kvinner i et innlegg i BT onsdag.

En stor del av ekstrakostnaden ved Bybanen nordover skyldes ikke at det er forferdelig dyrt med bane, men at det er bestemt å legge en svær motorvei i Ytre Sandviken inn i fjellet, slik at barna i området skal få tryggere vei, mindre støy og bedre luft.

Bergens mødre vil kjempe for den fremtidsrettede avgjørelsen som allerede er tatt. Bybanen er for barna, fordi den er for fremtiden. Men den er jo også for alle.

Høyres representanter er opptatt av at mange barnefamilier frakter barna i bil til fritidsaktiviteter. Hvis dette er riktig, illustrerer det nettopp vårt poeng: Hva slags by vil vi egentlig ha?

Skal familier i Bergen kommune være nødt til å eie en bil for at barna skal kunne delta på fritidsaktiviteter? Vil vi ikke at ungdommene våre skal kunne bevege seg i nærmiljøet sitt og mellom bydeler på egen hånd? At de skal gjøre byen til sin?

Vi mener at Høyres representanter nå fremmer en politikk som ikke gagner barna. Politikken er særlig dårlig for barn i familier med dårlig råd som ikke har bil.

Vi skjønner at Bergen Høyre ønsker å vinne tilbake velgere fra protestlisten mot bompenger. Vi skulle ønske de hadde valgt å gjøre det ved å mobilisere gode krefter innad i partiet sitt.

Vi skulle ønske de stilte seg bak den stadig voksende andelen vestlendinger som nå krever at staten må betale for det skinnegående miljøløftet i Bergen, slik de gjør på Østlandet.

Kjære gode krefter i Høyre. Nå er tiden inne for å gi en tydelig tilbakemelding til de av deres representanter som vil ta Bergen by baklengs inn i fremtiden!

Vis at vi er mange i alle partier og hele Bergen kommune som ikke lenger finner oss i at god miljøpolitikk og god byutvikling skrotes når det koster oss noe. Når det gjelder Bybanen, er det en stor skam å snu.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg