Det livsviktige musikkfaget

Lesing, skriving og regning er ikke alt, selv om det er det skolepolitiske refrenget til Høyre.

Publisert: Publisert:

MESTRING: Musikk kan gi mestringsfølelse til elever som sliter i andre fag, mener lærer Daniel Bolstad-Hageland. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Daniel Bolstad-Hageland
Lærer i Bergen

Musikkundervisningen er kanskje det jeg husker best fra barne- og ungdomsskolen. Vi var så heldige i å ha lærere som brant for musikken – både som fag og som uttrykk. Det var på barneskolen, gjennom et Bob Dylan-prosjekt, jeg begynte å spille gitar.

Sammen med faren min dro jeg ut med bil for å kjøpe en Ruud-gitar, som ble annonsert i Stavanger Aftenblad. Og det var med den jeg satt etter skoletid og øvde på «Blowin’ in the wind» og «Knockin’ on heavens door».

Time etter time satt jeg og gjentok disse fire akkordene: G, D, C og A-moll. Fengslet av låtene til han fyren med den nasale stemmen, med viktige tekster.

Les også

Daniel Bolstad-Hageland: «Gleden med en ball og et tomt fotballmål»

Mitt inntrykk er at musikkundervisningen ved flere barneskoler blir overlatt til lærere uten formell kompetanse i faget. Og jeg sitter og gnir meg i hodet over hvorfor det har blitt slik.

I sommer valgte professor Njål Vindenes å slutte i protest mot nedprioritering av kunst- og musikkfag i lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Selv er jeg også bekymret for at musikkfaget blir nedprioritert på barneskolen, der de yngste elevene står i fare for å miste noe betydningsfullt.

Om noen få år blir kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk innskjerpet. Det vil si at det kun er de lærerne med minst 30 studiepoeng i disse fagene som får undervise i dem.

Les også

Nye læreplaner i skolen: Mer praktisk skoledag for de yngste

Det er mulig jeg er på viddene, men etter å ha fulgt med på hva flere skoler i Bergen kommune søker etter, så mener jeg å ha registrert et mønster.

De fleste barneskolene ber om kompetanse i minst to av tre fag: norsk, matematikk og engelsk. Kanskje for fleksibilitetens skyld i høstens lærerkabal, og for å slippe å etterutdanne nyansatte?

Jeg er utdannet til å undervise i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og musikk på barneskolen. Og jeg har undervist i alle disse fagene. Likevel er det sjelden jeg har opplevd liknende forventning til et fag som musikk.

For en stund tilbake utfordret jeg en av elevene mine til å sette seg bak trommesettet for å øve inn en trommebeat.

Nei, helt umulig, fikk jeg høre.

Jo da. Prøv. Dette går bra, svarte jeg.

Eleven var helt klar i sin sak. Umulig. Det kommer aldri til å gå. Bruke bena og armene på samme tid? Få alt til å klaffe? Nei. La en annen i klassen prøve.

Jeg oppmuntret.

Dette går bra. Fortsett. Ikke gi opp.

Det var helt fascinerende å være vitne til. Det engasjementet der. Konsentrasjonen. Samme rytme, om og om igjen.

Les også

Musiker Hans Martin Austestad har sluttet å turnere på norske skoler på grunn av dårlige arbeidsvilkår

Plutselig. Etter bare tjue minutter, så gjenkjenner jeg det hun spiller. Alt bare klaffer. Hendene og bena i takt. Vi ser på hverandre. Store i blikket. Og vi ler.

Mestringsopplevelsen. Den kjenner alle lærere igjen. Den gjør noe med oss. En opplevelse som kan snu en tung dag, til å bli lettere. Både for voksne og for barn.

Jeg har troen på at elever som møter en variert skolehverdag, med fokus på flere fag og ferdigheter, stiller seg sterkere for å mestre nettopp det å lese, skrive og å regne.

Musikkundervisningen kan være de timene i uken som enkelte elever holder helligst. Kanskje det er musikkrommet som er deres mestringsarena, der de opplever å få ting til. Noe som kan være med på å gi motivasjon i en skolehverdag som blir mer og mer teoritung.

Dersom man ser på tre ferdigheter og tre fag som viktigst og velger politisk å løfte disse opp, så sparker man samtidig ned alt det andre skolen skal omfavne.

Kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, samfunnsfag, mat og helse, naturfag, KRLE.

Jeg drømmer om en politisk enighet der alle fag får like høy status. Der de på toppen skjønner at det ene faget og dets undervisning påvirker det andre faget og dets undervisning. Og alt det andre som skjer i skolen.

Elevene fortjener det.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg