Hold fast ved de gode løsningene

E39 i forlenget Fløyfjellstunnel er en reell mulighet til å faktisk endre våre reisevaner.

INGEN ALTERNATIV: Det finnes ingen andre alternativer for Ytre Sandviken enn bybaneutbygging og gjennomføring av trasevalget her, skriver innsenderne. Paul S. Amundsen (arkiv)

Debattinnlegg

  • Geir Næss
  • Thorvald Johannessen

For ett år siden fattet et samlet bystyre det historisk enstemmige vedtaket om å flytte E39 i Ytre Sandviken inn i en forlenget Fløyfjellstunnel. Bybanen, sykkel og lokalvei overtar motorveitraseen.

Et vedtak som tilbakefører et lokalsentrum til dem som faktisk bor der, men som også tar bort en flaskehals for hele nordre bydel. En løsning som gir et kontinuerlig uforstyrret kollektivtilbud på skinner, mens ekspressbusser og annen trafikk får en mer direkte rute mellom sentrum og Åsane. En reell mulighet til å faktisk endre våre reisevaner. På innbyggernes premisser.

I valgåret diskuterer vi planer og prioriteringer. Bompenger, veiprising og grad av statlig finansiering. Og de evig pågående infrastrukturprosjektene rundt hovedstaden og alle som står på vent på vår side av fjellet.

Slik bør det være med investeringer som utføres på vegne av - og betales av oss i fellesskap. Men der det finnes ulike ståsted rundt finansieringsmodeller, finnes det ingen andre alternativer for Ytre Sandviken enn bybaneutbygging og gjennomføring av trasevalget her!

Dette er vår innstendige oppfordring til dere om å fortsatt bruke politikken som redskap til å søke løsninger der man møter motstand, eller er i villrede om hvordan man skal få det til.

Kampen mot motorveien har blitt kjempet mange ganger før. Gang på gang har bydelen havnet bakerst i køen. Dette endret seg 31.01.18. En rett politikk for Ytre Sandviken, er den som aktivt søker løsninger og skaper en gjennomførbar plan for vedtaket.

En rett politikk for Bergen er den som benytter denne muligheten til å bedre byens miljø og trafikale problemer. Heldigvis har dere allerede funnet løsningen. Dere har vedtatt den. Nå handler politikken om hvordan den best skal gjennomføres.

Hold fast ved de gode løsningene når dere først har funnet dem!

Dette er en forkortet utgave av et åpent brev som er sendt til byens politikere.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg