Hylekor om rassikring på E16

Publisert Publisert

STOPP: Selv om tiden stopper opp en gang imellom, når varer og biler må vente noen timer etter et ras, er det fortsatt kollisjoner som krever liv på veien til Voss, skriver Thorbjørn Kaland. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

  • Thorbjørn Kaland
    Geolog i oljebransjen og universitetslektor ved UIB
  1. Leserne mener

I et innlegg i BT 26.09 spør geolog og redaktør i Geo-tidsskriftet, Halfdan Carstens: «Er bergenserne dumme?» Jeg har møtt ham flere ganger i Bergen. Den siste gangen kom han tydeligvis med bil, og reagerte på «den livsfarlige krøtterstien» Bergen–Voss.

Med den provoserende overskriften inviterer Carstens tydeligvis til debatt. Det er da sørgelig at en geolog, som burde vite bedre, gjør seg til oppsanger i hylekoret av uvitende bilister som ønsker rassikre veier.

Les også

Innlegget som startet debatten: «Er bergenserne dumme?»

Nå mangler det ikke debatter, avisledere, kronikker og TV-innslag om veien til Voss, som også er sammenfallende med jernbanen den samme strekning. Men vi vestlendinger kaller ikke dette en «livsfarlig krøttersti».

Ja, veien kan kalles livsfarlig, for den er belastet med rekordhøye dødstall. Men det er på grunn av bilkollisjoner, ikke ras. Av den grunn er fartsgrensen satt ned, og trafikkovervåkingen er stor.

For å spre litt geologisk folkeopplysning kan jeg nevne at hele vårt kongerike er skapt av ras; gjennom istidene, og etter at landet ble isfritt for 10.000 år siden. Hver dal har steinrøyser, talluser og raviner langs fjellsidene. De er levende og tilføres nytt materiale hvert eneste år.

Våre flittige veimyndigheter har sikret områder der store ras har kommet eller truet. Men det er en umulig oppgave å sikre hver eneste knaus og faretruende klippe på vårt veinett, som går inn og ut av daler og fjorder fra Lindesnes til Nordkapp.

Hvis vi nå holder oss utelukkende til bergensernes vei, som Carstens omtaler, så har han selv forstått at den eneste totale sikring mot utrasinger er en sammenhengende tunnel fra Arna til Voss. Det vil i tilfelle bli en verdensrekord med en lengde på tre ganger Lærdalstunnelen.

Det er her geologen Carstens beveger seg like langt bort fra geologien som fra fornuften.

Etter at Norge har signert Parisavtalen, uten å være stand til annet enn å øke CO₂-utslippene, er det ikke investeringer på hundrevis av milliarder til veibygging som bør prioriteres. Skal man i det hele tatt bruke penger på lange tunneler eller broer, må det selvsagt være for jernbane.

Selv om tiden stopper opp en gang imellom, når varer og biler må vente noen timer etter et ras, er det fortsatt kollisjoner mellom biler eller mellom bil og fjellvegg som krever liv på veien til Voss. En journalist som Halfdan Carstens burde fremskaffe og sammenlikne dødstallene fra bilkollisjoner med dødstall etter ras, før han kaster bensin på fryktens bål.

Skulle en fortsatt leve i frykt for å dø av steinsprang på Vosseveien, kan en saktens ta tog.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg