Virkeligheten er en annen, Solberg

Statsministeren snakker som om hun ikke har oppfattet at vi har en klimakrise, som krever atskillig mer omfattende tiltak.

Publisert Publisert

NYTTÅRSTALE 2019: Erna Solberg viet en stor del av nyttårstalen til klima og miljø. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

  • Gunnar Kvåle
    Professor emeritus, Universitetet i Bergen
  1. Leserne mener

Statsminister Erna Solberg prøvde i sin nyttårstale å gi inntrykk av at Norge gjør det som er nødvendig, både for å begrense klimaendringene og for å oppnå bærekraftsmålene.

Virkeligheten er en annen. Vi fortsetter å lete etter olje og gass selv om verden har funnet mer enn vi kan bruke for å kunne unngå farlige klimaendringer. Det internasjonale analysebyrået Climate Action Tracker skriver at Norges gjennomførte politikk fører oss mot en global oppvarming på over 3 grader, hvis andre land ikke gjør mer enn oss.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå økte totale klimagassutslipp i Norge fra 1990 til 2018 med rundt 1 prosent, målt i CO₂-ekvivalenter. Etter en økning i perioden frem til rundt hundreårsskiftet, har totale utslipp gått ned med rundt 5 prosent etter 2010. Dette skyldes fall i andre klimagasser enn CO₂.

Klimaforsker Helge Drange påpeker i en publikasjon fra Norsk klimastiftelse at Norge til 2016 hadde økt sine CO₂-utslipp med 27 prosent siden 1990, mens EU-landene har i snitt redusert sine CO₂-utslipp med 22 prosent.

En artikkel i Nature viser at Norges materielle og økologiske fotavtrykk ikke er bærekraftige innen planetens tålegrenser, og at vi har et høyere forbruk enn hva som er bærekraftig av knappe ressurser som fosfor og nitrogen. Norge har falt betraktelig på en internasjonal indeks for bærekraftig utvikling.

Hvis en ønsker å løse et problem, er første bud at problemet beskrives på en måte som samsvarer med virkeligheten. Statsminister Erna Solberg snakker som om hun ikke har oppfattet at vi har en klimakrise, som krever atskillig mer omfattende tiltak.

Håpet for 2020 er at stadig flere politikere gjør det Greta Thunberg ber om: Snakker sant om klimakrisen og setter i verk tiltak som krisen krever. For Norges del betyr det å få på plass en ny politikk som gir raske og betydelige reduksjoner av klimagassutslipp i alle sektorer i samfunnet. Dessuten må leting etter olje og gass stoppes, og en styrt utfasing av oljeproduksjonen starte nå.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg