Bilister burde premieres, ikke straffes!

Det er ikke uten grunn at 88 prosent av all persontransport foregår med egen bil.

Publisert Publisert

LOGISK: Det er ikke uten grunn at 88 prosent av all persontransport foregår med egen bil: Det er rett og slett det mest effektive for folk, skriver Johan M. Nome. Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

  • Johan M. Nome
    Bilistenes Aksjonsgruppe
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

En ny sykdom brer om seg, og den kalles for bilhat. Det fremste symptomet er manglende kunnskap om bilkjøring, og fenomenet bil generelt.

Over mange tiår har samfunnet vårt blitt bygget opp rundt privatbilen og dens fordeler. På samme tid har folks daglige transportbehov økt fra fire km daglig, til 40 km. daglig. Om en husstand vil leve noenlunde normalt, er det nærmest påkrevet at begge foreldrene/voksne i en familie arbeider utenfor hjemmet.

Det krever som regel to biler per familie, med de utgiftene det medfører. Daglige gjøremål blir veldig vanskelig for de aller fleste, hvis man må lene seg på offentlige kommunikasjonsmidler alene.

Debatt:

Les også

Du og eg er trafikken

Det er ikke uten grunn at 88 prosent av all persontransport foregår med egen bil: Det er rett og slett det mest effektive for folk. I tillegg kommer nesten 100 prosent av varer og tjenester vi trenger i hverdagen via veier og gater. Også uttrykningskjøretøyer kommer langs veiene, veier som er så lavt prioritert at vi har en standard på 74. plass i verden. Bilene Nordmenn flest kjører, har heller ikke høy standard. I 2014 var Norges bilpark den eldste i Europa, med en snittalder på 10,5 år. Det er et offentlig ansvar at det har blitt sånn, ikke bilistenes.

Det jeg vil frem til er at bilen ervårt samfunns største verdiskaper, og at bilen muliggjør effektiviteten vi alle trenger i en hektisk tilværelse.

Terje Haugom om bilister:

Les også

Slaver av skjermen

I dag fokuseres det alt for mye på de få negative konsekvensene ved bilbruk. Dette er i alle tilfeller konsekvenser som ville vært mye mindre dersom det offentlige ikke nedprioriterte infrastruktur, og videre sluttet å utnyttet bilistene gjennom ekstraskatter og avgifter på eierskap og bruk.

Det jobbes på spreng med å begrense folks bilbruk, gjennom å gjøre bilkjøring så dyrt og ukomfortabelt som mulig. Eksempler er bomstasjoner hver tiende minutt, begrenset antall parkeringsplasser og dyrere parkering der det finnes plasser. Bompenger er en usosial måte å ekstrabeskatte bilistene på, da det er de svakeste gruppene som rammes hardest.

Debatt:

Les også

Sett en stopper for bilbøllene

I tillegg til bompenger innføres det rushtidsavgifter, slik at et underdimensjonert veinett skal bli mindre presset i tiden folk flest må til og fra arbeid. Dette rammer de med helt vanlige jobber i handel— og servicenæringen. De som ikke selv kan bestemme sin egen arbeidstid, er oftest også de med de laveste lønningene. Rushtidsavgiften rammer småbarnsfamilier i etableringsfasen, som gjerne må levere og hente unger i barnehager og på skoler før de selv må komme seg tidsnok til eget arbeid, for å produsere skatteinntekter til felleskassen.

Jeg skulle ønske politikerne kunne slutte å bite hånden som forer! Det er faktisk bilistene som betaler lønningene deres, og som skaper den velferden de fleste av oss opplever. Folk som tar ansvar for eget transportbehov i stedet for å skyve ansvaret over på det offentlige burde premieres, ikke straffes!

  • Send oss dine meninger til debatt@bt.no ogfølg oss på Facebook!
Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Derfor må trafikkreglene endres

  2. Vil ha ungdom over på el-sykler

  3. Sykling er sivilisasjon

  4. Fire grunner til at det aldri har vært tryggere å kjøre bil

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg