Byrådets snuoperasjoner

Byrådet har snudd i mange viktige saker. Det er ikke et tegn på styrke.

SVAKT BYRÅD: Snuoperasjonene til Schjelderup-byrådet viser en kombinasjon av dårlig politisk håndverk, overdreven selvtillit og sviktende dømmekraft, skriver Høyre-politikerne Hilde Onarheim og Henning Warloe. Geir Martin Strande

  • Hilde Onarheim
  • Henning Warloe

Etter at byrådet bråsnudde i saken om bybanetraseen gjennom Sandviken sist fredag, fulgte BT opp med en overraskede lederartikkel lørdag.

Avisen mener at når byrådspartiene Ap, KrF og Venstre har snudd i denne og flere andre viktige saker, viser det byrådets styrke. Det er sannelig en underlig analyse.

BT legger vekt på at byrådet med sine snuoperasjoner viser at de lytter til folk som blir berørt, men hadde det ikke vært mye bedre om byrådet gjorde det før de bestemte seg?

I saken om Sandviken-traseen insisterte byrådspartiene først på at saken var klar til å behandles, før de snudde og utsatte saken, og deretter snudde og endret standpunkt når alternativene kom på bordet.

I saken om Tveiterås skole fikk byrådet vedtatt en flytting som ikke var forsvarlig utredet, og først da opposisjonen tvang gjennom en utredning av å bli på Tveiterås, innså de at det kunne være et bedre alternativ.

Les også

Mannen som ofret hjertebarnet for å redde nærmiljøet i Ytre Sandviken

Flere andre saker har fulgt samme mønster, for eksempel den merkelige prosessen rundt lokalisering av ny godsterminal. Under stor dramatikk valgte byrådet å overse massive protester fra folk i Fana, latterliggjøre alternativer og tvinge gjennom lokalisering i naturområdet Hordnesskogen.

Så plutselig, når byrådet nå legger frem forslag til ny kommuneplan, er dette vedtaket tilsynelatende opphevet uten at en alternativ løsning er klar, slik regjeringen har krevd.

Dette er ikke styrke, BT.

Det er en kombinasjon av dårlig politisk håndverk, overdreven selvtillit og sviktende dømmekraft. Det er i bunn og grunn et byråd som ikke vet hva det vil eller hvor det skal.

Byrådet viser svakhet. Det er et problem for Bergen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg