Har vi for lang skoledag?

DEBATT: Senere skolestart øker oppmerksomheten til elevene. Det kan også hindre kronisk søvnmangel og depresjon hos barn og unge.

Publisert: Publisert:

SØVNMANGEL: Elever sover i timen og har ikke nok energi til å gjøre oppgaver, fordi de er trøtte og sultne. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Ida Ryymin Fuglestad
Garnes ungdomsskole

Skoler og universiteter begynner tidlig på morgenen. For tidlig, mener mange. Å komme på skolen fortsatt halvt sovende, gir det noe godt resultat? Søvnforskere har sjekket nettopp dette, og flere mener det verken er optimalt for læring, konsentrasjon eller søvnrytme.

Jeg går selv i 9. klasse og merker dette godt. Elever sover i timen og har ikke nok energi til å gjøre oppgaver, fordi de gjerne måtte hoppe over frokosten for å rekke skolebussen. Det er heller ikke uvanlig at noen forsover seg. Å gjøre lekser i timen er også populært hvis man har innlevering senere på dagen, siden mange bruker tiden hjemme på soving eller spilling istedenfor leksearbeid.

Amerikanske studier viser at senere skolestart øker oppmerksomheten til elevene. De har lettere for å konsentrere seg, og de får bedre karakterer. Forskere ved Harvard Medical School mener at det å ikke justere tidspunktet for skolestart kan føre til systematisk, kronisk og uopprettelig søvnmangel hos barn og unge.

Professor Paul Kelly ved University of Oxford presenterte på en vitenskapsmesse at 16-åringer ikke burde begynne før etter klokka 10 på skolen, og 18-åringer ikke før etter klokka 11.

Ifølge lege og søvnforsker Bjørn Bjorvatn kan søvnmangel føre til depresjon. Likevel er han usikker på om forskyvning av timeplanen er en god idé. Å starte skoledagen senere kan ha visse komplikasjoner.

Mange barn er avhengige av at foreldrene vekker dem om morgenen, så om barna skulle stått opp senere for å dra på skolen, måtte gjerne foreldrene startet senere på jobb. Da måtte de også sluttet en time senere slik at ingen arbeidstimer går tapt. Det samme med skolen, at hvis man starter en time senere, må man også slutte en time senere.

Men tenåringens prestasjoner er ikke på sitt beste på ettermiddagen, og sene skoledager kan forskyve fritidsaktiviteter. Treninger, leksearbeid, middag; det meste ville nok blitt forskjøvet en time senere enn det som er nå. Barn ville lagt seg senere med tanken på å kunne stå opp senere, og man ville fortsatt vært trøtt på skolen neste dag. Dessuten er mange barn og unge ofte på mobilen før de legger seg, noe som også kan forårsake søvnmangel.

Det å starte så tidlig som vi gjør, påvirker altså mye hos barn og unge. Konsentrasjon, søvn, fritid og matvaner. Med senere skolestart får elevene bedre karakterer, og er mer effektive, men sen slutt på skoledagen er heller ikke optimalt.

Hvis vi hadde kortet ned på skoledagen slik at vi bare hadde fem timer skole istedenfor seks, i tillegg til en time senere skolestart, hadde man kanskje sett en forandring. Det hadde nok gjerne ført til at man legger seg senere, men jeg mener at det er verdt å prøve ut. Hvis det virkelig er sånn at det skjerper konsentrasjonen og at det gir bedre karakterer, hva har vi da å tape?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg