Respekt for kulturer kan ikke gå på bekostning av likestilling

Barnehagen skal feire mangfold, men det betyr ikke at vi kan diskriminere barn fra andre kulturer.

Publisert Publisert

KULTUR: Hvordan skal man som voksen i barnehagen ta hensyn til andres kultur og tradisjoner uten å svikte plikten til å fremme likestilling og likeverd uavhengig av etnisitet, religion og livssyn, spør innsenderne. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Maria Oseberg Hansen
    Bachelorstudent i barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
  • Frida Engesæter
    Bachelorstudent i barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
  • Synne Omholt
    Bachelorstudent i barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
  1. Leserne mener

I en barnehage i Bergen er en gutt urolig og løper frem og tilbake fra bordet under måltidet.

De fleste barnehageansatte vil nok i slike situasjoner irettesette barnet og forklare at man sitter ved bordet når vi spiser. I den samme barnehagen er det en arabisk gutt som gjør det samme. En flerspråklig assistent forklarer at arabiske gutter er vant med å være familiens midtpunkt hjemme, og at dette er helt vanlig.

Derfor blir han ikke irettesatt, slik som det andre barnet ble. Hvordan skal man som voksen i barnehagen ta hensyn til andres kultur og tradisjoner uten å svikte plikten til å fremme likestilling og likeverd uavhengig av etnisitet, religion og livssyn?

Les også

Forsker: Innvandrere får «barnehagesjokk» i Norge

76 prosent av minoritetsspråklige barn mellom ett og fem år går i barnehagen.

Har ikke disse barna rett til å ha gjenkjennbare elementer i barnehagen, hvor de gjerne er mesteparten av sin våkne tid? Hvordan føles det å gå fra familiens trygge rammer, til fullstendig nye forventninger og krav fra en norsk barnehage? Og ikke minst, hvor går grensen for hva som er greit å ta med seg hjemme ifra? Alle disse spørsmålene må vi, som snart ferdig utdannede barnehagelærere, ta stilling til.

Dette er problemstillinger som kommer til å prege vårt arbeid i barnehagen, kanskje spesielt i Bergen hvor enkelte bydeler har opp mot 80–90 prosent minoritetsspråklige barn i barnehagene. Vi opplever at de fleste har noe de skulle sagt om innvandringsdebatten, nye kulturer og livssyns oppbluss i Norge. Spesielt de siste fem årene har dette vært et gjentakende tema i samfunnsdebatten og media.

Mange mener det er flott at Norges til tider trange rammer utfordres og at nye synspunkter kan få spillerom. Andre ser på dette som en trussel mot det norske, og det de ser på som trygt og godt.

Disse holdningene møter vi også i barnehagen, både hos barn og voksne, foreldre og personale.

Les også

Lavere kompetanse blant ansatte i private barnehager i Bergen

Det innledende eksempelet er helt reelt, og et vi ser for oss at flere kan kjenne seg igjen i, enten i eller utenfor barnehagen.

Det er klart at mangfold og kulturer skal være synlig og trekkes frem i barnehagehverdagen, men barnehagen har likevel et likestillingsprinsipp som skal følges. Alle barn skal behandles likt, uavhengig av etnisitet, kultur, religion, språk og livssyn.

Reglene for hva som er greit hjemme, og for hva som er greit i barnehagen kan man diskutere om burde tydeliggjøres, slik at det ikke oppleves forvirrende for barna å ha ulike regler og forventninger hjemme og i barnehagen. Hvordan føles det for et barn å få tillatelse til å gå til og fra bordet under måltider hjemme, men ikke i barnehagen?

I tillegg blir frustrasjonen bare enda større dersom noen ansatte i barnehagen tillater ulike handlingsmønstre, mens andre slår ned på dem. Dette kan føles utrygt og uforutsigbart for mange barn.

Les også

BT tar feil om kompetanse i barnehagene

Som barnehagelærere skal vi jobbe i tett samarbeid og forståelse med hjemmet, men hvor går grensene for hva barnehagen skal ta hensyn til og ikke? Alle barn er vant med sin egen kultur i hjemmet og en annen i barnehagen. Mange lærer seg fort å tilpasse seg kulturen i barnehagen og rette seg etter dens rammer og regler.

Det er selvfølgelig viktig å ta vare på kulturen barna har med seg hjemmefra, men det er også viktig å ikke la den overkjøre kulturen i barnehagen og føre til at andre aspekter med barnehagen blir glemt.

Les også

Barnehage lastet med kunst

Å introdusere barna for andre land, kulturer og religioner er ikke bare veiledende retningslinjer fra rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det er også med på å fremme likestilling, likeverd og en positiv holdning til mangfold. Vi som barnehagelærere må jobbe for likestilling og ikke minst sørge for at det ikke forekommer forskjellsbehandling blant barn i barnehagen.

Å viske ut alle ulikheter og nyanser hos barn er ikke formålet med barnehagen. Barnehagen skal være en arena hvor alle kulturer og livssyn kan feires og læres om, uten at det skal gå på bekostning av hvordan man behandler hverandre.

Men ser vi at noen behandler et barn annerledes på bakgrunn av kulturen barnet kommer fra, må vi si ifra, selv om vi er redde for å tråkke folk fra andre kulturer på tærne, eller å bli misforstått.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg