Haukeland svarer: Vårt mål er et tilbud der ingen faller gjennom

I denne saken har vi dessverre ikke vært gode nok. Det beklager vi sterkt.

Publisert:

KVINNEKLINIKKEN: – Opplevelsen til Brita og familien blir koblet til våre intensjoner om å la 40 prosent av kvinner som har født, reise hjem kort tid etter fødselen. Det gjør mange fødekvinner og familier utrygge for at de ikke skal få god omsorg og oppfølging i tiden etter fødsel. Det er derfor viktig at vi forsøker å rette opp feilinntrykket, skriver Hallvard Reigstad og Susanne Albrechtsen ved Haukeland. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Debattinnlegg

  • Hallvard Reigstad
    Seksjonsoverlege, Barneklinikken
  • Susanne Albrechtsen
    Direktør, Kvinneklinikken

Vi prøver å legge til rette for at alle skal få et så godt medisinsk tilbud som mulig etter fødselen, og vi jobber hele tiden med å bli bedre i vår kommunikasjon med foreldre og barn.

I saken til Aurora, mamma Brita og resten av familien har vi dessverre ikke vært gode nok.

Det beklager vi sterkt.

Les også

«Datteren min mangler talespråk grunn av samlebåndet på Kvinneklinikken»

Vi vet at ca. en av 2500 nyfødte vil ha moderat til alvorlig hørseltap. Tidlig diagnose har stor verdi for disse barna, fordi språkutviklingen blir bedre dersom tiltak settes inn tidligere. For noen vil dette være cochleaimplantat.

Dette er grunnen til at det er innført hørselsscreening av alle nyfødte.

Slik screening er vanskelig. Det fordrer at barna er i ro og at det er rolige omgivelser. Det er også slik at forholdsvis mange barn som har normal hørsel, har unormalt resultat ved denne screeningundersøkelsen.

Av denne grunn må en del barn tilbake til ny undersøkelse.

VIRUS: Aurora var rammet av et cytomegalovirus (CMV), en infeksjon i svangerskapet, og hun var syk med dette da hun ble født, skriver Brita Nielsen i BT. I dette svarinnlegget beklager Haukeland. Foto: Privat

I sjeldne tilfeller skyldes hørselstapet en infeksjon forårsaket av cytomegalovirus som oppstår under graviditeten.

I 2017 innførte man derfor i Norge nye retningslinjer som tilsier at barn som ikke passerer slik hørselsscreening, skal undersøkes for dette viruset.

Dette er nytt siden Aurora kom til verden.

Opplevelsen til Brita og familien blir koblet til våre intensjoner om å la 40 prosent av kvinner som har født, reise hjem kort tid etter fødselen. Det gjør mange fødekvinner og familier utrygge for at de ikke skal få god omsorg og oppfølging i tiden etter fødsel.

Det er derfor viktig at vi forsøker å rette opp feilinntrykket.

I 2023, om fem år, flytter den delen av Kvinneklinikken som tar seg av føde og barselomsorg inn i nytt bygg. Rommene der vil være utformet og utstyrt slik at fødekvinnene kan være én plass under heile sykehusoppholdet uten å måtte flytte på seg slik de må i dag.

Dette vil gi trygghet, nærhet, stabilitet og ro. Om fem år vil vi kunne tilby en enda bedre ramme for det vi kaller familiebasert føde- og barselomsorg.

Alle skal være trygge på at vi tar vare på barselkvinnene og barna så lenge de har behov for oss, både nå og da. Spesialisthelsehjelp skal være lett tilgjengelig for barselkvinner og barn som har behov for dette, uavhengig av tallet på dager etter fødsel.

Les også

«Helse Bergen reduserer kvinner til fødemaskiner»

Oppholdstiden i sykehus etter fødsel har endret seg vesentlig de siste tiårene, og den er blitt stadig kortere. I dag vet vi at barselkvinner ikke må ligge i en sykehusseng for å få god støtte eller trygg oppfølging etter fødselen.

De nasjonalfaglige retningslinjene for føde- og barselomsorg legger føringer for kortere liggetid på sykehus etter fødsel for de friske. Hjemreise kan i slike tilfelle planlegges i løpet av 4 til 24 timer etter fødselen.

En forutsetning for at tidlig hjemreise skal fungere er at det bygges opp et tilbud i kommunene med jordmødre og helsesøstre som følger opp mor og barn.

Vi har gode erfaringer fra slike samarbeidsprosjekt med kommuner som Askøy, Os, Fjell, Sund, Øygarden og Lindås. Målet med samhandlingsprosjektene har vært å teste ulike metoder for hvordan sykehus og kommuner sammen kan modernisere og skreddersy barselomsorgen etter kvinnene sine individuelle behov etter fødsel.

Brukerundersøkelser etter disse samhandlingsprosjektene viser at dette gir gode resultater, både når det gjelder trygghet, tilfredshet og ammefrekvens.

Les også

Slik blir nye Kvinneklinikken: Flere vil bli sendt ut etter åtte timer

Haukeland universitetssjukehus ønsker dette fordi vi mener dette vil gi et bedre tilbud for mange foreldre og barn enn et opphold på en sykehusavdeling, som en barselavdeling er.

Vi gjennomfører flere screeningundersøkelser av nyfødte for å fange opp de sårbare barna og de som har behov for særlig oppfølging.

Takk til mamma Brita som deler sine vanskelige opplevelser med oss.

Vi lærer av historier som denne om Aurora, og vårt mål er at vi skal ha et tilbud der ingen faller gjennom.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg