Dette er for arrogant, NRK

Publisert:

ISDALSKVINNEN: NRK og BBC anklages for å spre feil og myter om kvinnen som ble funnet død i Isdalen 29. november 1970. Foto: Audestad Paal

Debattinnlegg

Gunnar Wiederstrøm
Journalist

Jeg fulgte med stor glede og interesse NRKs mange saker om Isdalskvinnen. De har brakt mye ny og noe gammel informasjon om saken presentert på en sjeldent interessevekkende måte. Jeg har ikke hørt på podcastene som er laget i samarbeid med BBC og kjenner uansett ikke saken godt nok til å kunne ta NRK (og BBC) i feil, men forfatter Dennis Aske mener åpenbart at han gjør det. Han sitter med detaljkunnskaper om saken, har nylig gitt ut en bok om denne og hevder han har funnet 23 feil i podcastene.

Disse gjengis punkt for punkt i en gjennomarbeidet artikkel i Bergens Tidende. Noe av det Aske tar opp kan virke bagatellmessig, andre feil er av det mer overraskende slaget. Legger vi til side Askes påstander om at NRK ønsker å fremme en bestemt forklaring på mysteriet, står såpass mange rene faktafeil igjen at det etterlater et inntrykk av at NRK og BBC har slumset med fakta. Gitt den omfattende faktainnhentingen som er gjort av de to mediebedriftenes redaksjoner, forventer man et høyere presisjonsnivå enn det Aske synes å ha avdekket.

Tar Aske feil, burde det være enkelt for NRK og BBC å feie punktene til side ett for ett, men det skjer ikke. I stedet gis Aske rett i to punkt, hvorav det ene er «verdt å nevne». Utover dette må vi stole på det NRK og BBC skriver, at de ikke har gjort andre feil. Det vil jeg kalle en bortimot grenseløs arroganse, og jeg er uansett ikke beroliget.

NRK og BBC er to mediebedrifter som nyter stor tillit, men tilliten gjør man seg fortjent til. I dette tilfelle gjør de to institusjonene ikke det. Det fremgår av svaret at NRK og BBC har hatt god tid på seg til å gjennomgå anklagene fra Aske. Da burde de også være langt grundigere i sine svar. Ved å velge den arrogante formen, etterlater de betydelig tvil om egen ufeilbarlighet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg