• HØY PRIS: Det blir mulig å trekke slutninger om hvor ungdommene våre står politisk og religiøst, og om hvilken seksualitet de har, skriver innsender. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Prisen for en digitalisert skole

Google vil kunne sortere ungdommene etter hvor skoleflinke de er, hvor raskt de lærer spesifikke fag, og hvor sosiale de er.