Automatiser mer, lev mer!

DEBATT: Selvsagt vil effektivisering, digitalisering og automatisering endre arbeidsmarkedet. Men er det bare negativt?

DIGITALISERING: Vi effektiviserer oss rake vegen til Nav, skrev Vigdis Vestvik i BT. FAKSIMILE BT 28. NOVEMBER

Debattinnlegg

  • Ole-Morten Duesund
    Jobber innen IT, medlem Miljøpartiet De Grønne
  • Nils-Anders Nøttseter
    Jobber innen IT, folkevalgt for Miljøpartiet De Grønne Begge

Nestleder i Bergen SV, Vigdis Vestvik, skriver 28. november i innlegget «Digitaliser og døy» at hun er redd for arbeidere som blir effektivisert bort.

Som arbeidere i den digitale verden automatiserer vi ofte bort oppgaver, og vi automatiserer mer enn gjerne våre egne oppgaver. Men vi sliter litt med å forstå hva Vestvik argumenterer for, annet enn at man må bevare arbeidsplasser for arbeidsplassenes egenverdi. Selvsagt vil effektivisering, digitalisering og annen automatisering endre arbeidsmarkedet. Det har det alltid gjort.

Samtidig er det ikke gitt at det vil skapes tilsvarende mange nye arbeidsplasser, og det kan hende at arbeid blir noe vi kan eller må dele på.

Men det interessante spørsmålet i denne sammenheng er om arbeid virkelig er det eneste saliggjørende? Begrepet «bullshit jobs» beskriver jobber hvor folk settes i arbeid utelukkende for at de skal jobbe, uten at arbeidet har en nytteverdi. Er det virkelig slik at arbeid adler mannen hvis arbeidet er meningsløst og overflødig?

Vi mener at videre produktivitetsvekst bør brukes til å frigjøre oss fra jaget etter videre forbruksvekst og samtidig sikre bedre sosial fordeling av ressursene. Vi har foreslått å prøve ut borgerlønn, og vi har bedt om endring av skattereglene slik at økonomiske giganter som Facebook og Google slutter å være nullskatteytere, men heller bidrar til samfunnet som skaper verdiene.

Det finnes utvilsomt mange andre måter å håndtere et arbeidsmarked i endring, men å stikke hodet i sanden og si at «effektivisering […] effektiviserer oss rake vegen til Nav», er vitterlig det samme som å gi opp og si at «vi ser at ting endrer seg, men vi vet ikke hva vi skal gjøre med det».

Det er oppriktig fascinerende at en politisk nestleder ikke har større vyer enn å holde igjen verden.