Internett er en naturlig utvikling av eksamen

Vår erfaring med eksamen er at elevene er interessert i å vise hva de faktisk kan, fremfor å ta sjansen på å jukse.

Publisert Publisert

INTERNETT PÅ EKSAMEN: Det er lov å innhente informasjon, fakta og sitater i alle fag. Det er ikke plagiat så lenge eleven viser til kildene som er brukt, skriver avdelingsdirektør Marthe Akselsen i Utdanningsdirektoratet. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Marthe Akselsen
    Avdelingsdirektør, Utdanningsdirektoratet

Det er riktig, slik som lærerne fra Knarvik videregående skole skriver i sitt innlegg i BT 22. mai, at elever i syv fag nå får tilgang til internett under eksamen. Disse fagene har vært med i et forsøk med internett til eksamen, og forsøket viser ikke at dette førte til mer juks.

Det er viktig at elevene vet hva som er juks, og hvilke konsekvenser det får om de blir tatt i å jukse under eksamen. Da får de ikke førstegangsvitnemål, de mister standpunktkarakter i faget, og må vente et år med å ta opp igjen eksamen. Det fører til utsatt studiestart.

Eksamensoppgavene er utarbeidet for at elevene skal vise kompetansen sin ut fra kompetansemålene i læreplanen, og de kan velge om de vil bruke de tilgjengelige hjelpemidlene eller ikke. Selv om elevene får muligheten til å bruke internett til eksamen, gjelder de samme reglene for juks som for alle andre. Det er ikke lov å chatte, skrive sammen i dokumente, eller på andre måter kommunisere med mennesker eller maskiner. Elever som tar eksamen i språkfag, jukser om de bruker oversettelsesprogrammer.

Tilgang til internett er en naturlig del av vårt moderne hverdags- og arbeidsliv. Derfor må også vi i utdanningssektoren møte utfordringene og mulighetene den digitale virkeligheten gir oss.

Plagiat til eksamen er ikke det samme som å jukse. Om sensorer mistenker plagiering, er det mulig å kjøre besvarelsen gjennom en plagiatkontroll. Det er riktig som lærerne skriver at dette ikke skjer automatisk. Det er viktig å være klar over at det er lov å innhente informasjon, fakta og sitater i alle fag. Det er ikke plagiat så lenge eleven viser til kildene som er brukt.

Vår erfaring med eksamen generelt, ikke kun i disse syv fagene hvor elevene kan bruke internett, er at elevene er interessert i å vise hva de faktisk kan fremfor å ta sjansen på å jukse eller plagiere andre.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg