• SVAKHET: Ved flere domstoler foregår det barnefaglig spesialisering og kompetanseutvikling, men dette varierer fra domstol til domstol. Det er etter utvalgets oppfatning en systemsvakhet, skriver Geir Kjell Andersland i dette svarinnlegget. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Jo, barnesaker krever mer

Det er bare fra dommerhold at det tas til motmæle mot behovet for mer ikke-juridisk kompetanse hos dommere som skal behandle barnesaker.