De nøytrale emballasjenes mor

Effekten av forbudet mot å pynte tobakksprodukter med innbydende design vil være enorm. Det kan vi takke ei norsk kvinne for.

NØYTRALT: Bergfrid Fjose hadde nok gledet seg over de nye anonyme tobakkspakkene, mener innsender. Odd Mehus (arkiv)

Debattinnlegg

Anne Lise Ryel
generalsekretær i Kreftforeningen

Har du hørt ordet «fjosepose» før? Kallenavnet stammer fra tidligere sosialminister Bergfrid Fjose. På 70-tallet innførte KrF-eren fra Ullensvang forbud mot reklame for tobakk og alkohol i Norge. Vinmonopolet måtte begynne å selge sin Chardonnay i betonggrå poser uten logo.

Slik oppsto nyordet «fjosepose».

At vi som første land i verden forbød tobakksreklame er noe av det lureste vi har gjort. Nedgangen i forbruket var enorm. Ved å fjerne de store reklamekampanjene har snus- og røykpakkene lenge vært den eneste reklameflaten for tobakksindustrien. Derfor har vi sett stadig mer kreative snus- og røykpakker rettet mot ungdom.

Men nå er det slutt. Fra 1. juli fikk alle tobakkspakker samme nøytrale farge og skriftfont. Tiltaket kommer til å ha stor betydning for folkehelsen. Frankrike fikk nøytrale pakker i fjor og har opplevd ekstraordinær nedgang i andelen røykere. I Australia ser man nedgang i andelen røykere og at pakningene oppfattes som mindre attraktive av barn og unge.

Dette er hovedmålet med tiltaket, å forhindre at ungdommer begynner med røyk og snus.

Vi peker ofte på Australia som et foregangsland innen tobakksforebygging. De har også fått æren for ideen om stygge tobakkspakker. Vi skal likevel ikke glemme vår egen Bergfrid Fjose. Med «fjoseposen» lanserte hun ideen om nøytral emballasje lenge før våre venner på andre siden av kloden.

Fjose døde i 2004, men jeg tror hun hadde gledet seg over de nye, anonyme pakningene. «Fjosepakker»? Jeg synes det klinger godt.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg