La Bybanen gå i tunnel gjennom sentrum

Vi må få vite hvem som får forrangen. Det enestående historiske bymiljøet, menneskene som bruker byrommene eller transportmiddelet Bybanen?

Publisert Publisert

OVERMOT: At noen i sin tid kalte Bybanen over Bryggen et smykke for byen, er en gåte. For meg minner den mer om en tatovering man gjør i ungdommelig overmot, og som man senere kommer til å angre gruelig på, skriver innsender. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

  • Gudrun Mathisen
    Sivilarkitekt og styremedlem i Stiftelsen Bryggen
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Byrådet har lagt frem sak om Bybanen gjennom Sandviken. Utgangspunkt er bystyrets vedtak om at Bybanen skal gå over Bryggen, at Bryggen i en endelig sentrumsløsning skal gjøres bilfri, Torget mest mulig bilfritt og trafikken reduseres i Øvregaten, Nye Sandviksveien og Sandviksveien.

Saken skal behandles i bystyret i desember 2017. Den har store konsekvenser.

Byrådet anbefaler bybane i tunnel fra Sandbrogaten til NHH, med to alternativer. 5Ba har stopp i dagen ved Sandviken Brygge, mens 5Bb har stopp i fjell samme sted. Begge alternativer har stopp i fjell nær NLA, og de skal vurderes parallelt i reguleringsplanarbeidet der de ikke sammenfaller.

Forslaget virker umiddelbart positivt, men hva innebærer det for Bryggen?
Kravet om bilfritt Bryggen og sterkt redusert trafikk over Torget vil føre til trafikkøkning i Øvregaten, Nye Sandviksvei og Sandviksveien uansett trasé.

PROBLEMER: Bybane over Bryggen skaper mange problemer. Det er en dårlig strategi å skyve problemene foran seg til reguleringsfasen. Hvorfor ikke gå for alternativet som unngår problemene, skriver sivilarkitekt og styremedlem i Stiftelsen Bryggen, Gudrun Mathisen. Foto: Morten Wanvik

Kjørbar atkomst for 30 000 innbyggere i bydelen må nemlig sikres.
Bybane over Bryggen vil føre til at biltrafikken i på samme strekning øker til 9000–12000 ÅDT (Årsdøgntrafikk – gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde), avhengig av trasévalg. Veistrekningen må i tillegg være omkjøringsmulighet når hendelser oppstår i Fløyfjellstunnelen. Fløyfjellstunnelen har 45000 ÅDT–om ett løp må stenges er det mange biler som skal presses gjennom bydelen og sentrum.

Les også

Debatt: La Bybanen gå i lyset

Fagutredningen omtaler en bymiljøtunnel som eneste virkemiddel som kan gi en helt bilfri løsning over Torget og Bryggen. Dersom bymiljøtunnelen ikke bygges, vil det fortsatt gå biler over Bryggen. I begge tilfeller vil trafikken øke i Øvregaten og videre nordover. Byrådet nevner ikke bymiljøtunnelen.

Bryggen vil bli omsluttet av to trafikale hovedårer–Bybanen nærmest sjøen og biltrafikken i Øvregaten. Dette er en forverring, ikke en forbedring av situasjon i dag. Den negative endringen skyldes bystyrets vedtak om at Bybanen skal gå over Bryggen.

Dette rimer dårlig med Byrådets store vekt på vern av kulturminner i Sandviken. Bryggen, byens kanskje største turistattraksjoner med over en million besøkende per år, er et ikonisk verdenskulturminne på Unescos liste. Menes det fortsatt at Bryggen trenger Bybanen som «et synlig og identitetsskapende element», jamfør det opprinnelige bybanekonseptet? Menes det fortsatt at gleden ved å se Bybanen kjøre over Bryggen oppveier ulempene ved nær 50 prosent økning av trafikken i Øvregaten, forbi Mariakirken og Christi Krybbe skoler?

Hvem er det Bybanen skal være synlig for–beboerne i bydelen, eller reisende til og fra Åsane som ønsker kortest mulig kjøretid? Menes det fortsatt at Bybanen vil være et vitaliserende element på Bryggen, der det ikke engang kommer en holdeplass?

Les også

7 grunner til at Bybanen er et feilspor

Les også

Syv uriktige påstander om Bybanen

Konsekvensene for Torget og Bryggesiden er ikke kommet godt nok frem i utredningene til nå. Bybanen vil være et forstyrrende element for annen bruk av byrommet. Glem sykkelritt og maraton. Bybanen vil skape utrygghet for folk som ferdes til fots, spesielt på tvers av kjøreretningen. Bybanen vil være en irreversibel visuell, fysisk og funksjonell barriere mot sjøen.

Bergen er en trang by. Fra Torget til NHH går kun to gjennomgående gateløp mellom sjøen og fjellsiden, i motsetning til byer som Nice, Bordeaux og Zürich, som bybanens talspersoner gjerne viser til. Bryggen og Torget er blant byens fineste oppholdssteder og vrimler av mennesker på fine dager. Bybanetraseen på syv meter er like bred som Hollendergaten. Med oppbygde holdeplasser på begge sider vil den ta 14 meter av Torget. Busser og biler vil fortsatt gå, og med sykkeltrasé i tillegg blir det lite igjen av Fisketorget. Over Bryggen må banelegemet heves 50 – 70 centimeter over gatenivå for å være noenlunde sikret mot varslet havnivåstigning i dette århundret.

Illustrasjon av hvordan Bryggen og Torget kan bli finnes i tilleggsutredninger til konsekvensutredningen fra 2013. Illustrasjonene må oppdateres og gi et realistisk bilde av hvordan byrommene vil oppleves med ny fast infrastruktur og 40 meter lange bybanevogner som går hvert tredje minutt i hver retning, etterfulgt av biler og busser. Det samme trengs for Øvregaten. Vi må få vite hvem som faktisk får forrangen–det enestående historiske bymiljøet med røtter tilbake til middelalderen, menneskene som bruker byrommene, eller transportmiddelet Bybanen. For den er jo først og fremst et transportmiddel–ikke et mål i seg selv.

Byrådet går i sin innstilling om Sandviken delvis vekk fra konseptet om Bybanen som et synlig element i bybildet. Det er gledelig! Konseptet passer ikke med den historiske bystrukturen, der kontakten mellom sjøen og bebyggelsen bak er grunnleggende og gjør Bergens historie forståelig. Det passer ikke med Bryggens Unesco-status, som kan stå i fare med en bybane som blir en barriere mot sjøen. Det passer heller ikke med slik bergenserne bruker bysentrum.

At noen i sin tid kalte Bybanen over Bryggen et smykke for byen, er meg en gåte. For meg minner den mer om en tatovering man gjør i ungdommelig overmot, og som man senere kommer til å angre gruelig på.

Les også

La oss få stemme over Bybanen!

Den trange byen har lite plass til gjennomgående trafikk. Allerede i 1963 ble Fløyfjellstunnelen lansert for å avlaste sentrum. Tunneler har siden vært løsningen for de store transportutfordringene. Fordelene er åpenbare, særlig i anleggsperioden. Byrådet skriver i innstillingen om de foretrukne alternativer 5Ba og 5Bb som i stor grad ligger i fjell: «begge traséalternativene innebærer en videreutvikling av bybanekonseptet som er bygget så langt. Etter byrådets vurdering er dette en nødvendig videreutvikling. Tunnelløsninger er en stor bestanddel i vedtatt reguleringsplan for byggetrinn fire til Fyllingsdalen, og løser vanskelige konflikter med bygging i tett by. »

Dersom vedtaket om bybane over Bryggen blir stående, må bymiljøtunnel bygges for å unngå ytterligere trafikkforslumming i Øvregaten og videre nordover. Bymiljøtunnelen må bygges før Bybanen.

Sykkel-VM ble en ukelang folkefest, men også en utfordring for kollektivtransporten. Med bybane over Bryggen kunne Sykkel-VM neppe blitt arrangert. Bybane i tunnel derimot, vil sikre god og uforstyrret kollektivbetjening ved alle folkefestene, og Bybanen kan leve opp til målet om å være ryggraden i Bergens kollektivtransport.

Bybane over Bryggen skaper mange problemer. Det er en dårlig strategi å skyve problemene foran seg til reguleringsfasen. Hvorfor ikke gå for alternativet som unngår problemene?

Kjære bystyrepolitikere. Besinn dere! Det er ingen skam å snu. Legg Bybanen i tunnel gjennom sentrum.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg