Politiet må ta hensyn til barna

Barn forstår ikke hvorfor politiet bryter seg inn midt på natten for å kaste dem ut av landet.

Publisert: Publisert:

SKÅNSOM TVANGSRETUR: Det er nødvendig, og fullt mulig, å gjennomføre tvangsreturer på en mer skånsom måte enn i dag, skriver innsenderne. Da politiet pågrep en familie i et bedehus på Fitjar i februar, kom de seg inn ved å knuse et vindu. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

  • Trine Gravdal
    Redd Barna Region Vest
  • Ida Gundersen
    Redd Barna Region Vest

Vi reagerer på måten en barnefamilie tidligere i år ble pågrepet på Fitjar og etterlyser et tydeligere barneperspektiv under tvangsreturer. Tvangsretur er en svært skremmende og vond opplevelse for barn. Særlig er opplevelsen av å bli pågrepet og fengslet en stor påkjenning.

Barn med endelig avslag på asylsøknaden befinner seg i en allerede veldig sårbar posisjon. I tråd med barns menneskerettigheter må tvangsretur planlegges og gjennomføres på en mest mulig skånsom måte.

Pågripelsen av barnefamilien i et bedehus på Fitjar i februar i år fikk en del mediaoppmerksomhet. Særlig ble det stor diskusjon om det var brudd på tradisjonen til kirkeasyl.

Uavhengig av om det var et brudd eller ikke, så reagerer vi på måten barna ble pågrepet. Blant annet kommer det frem i media at politiet tok seg inn mens barna fremdeles lå og sov, at de kom seg inn ved å knuse et vindu, og at politiet var bevæpnet.

Ut ifra det som har kommet frem i media, mener vi det er gode grunner til å stille spørsmål ved om det ble tatt gode nok hensyn til barna som var involvert, og om maktbruken sto i forhold til konteksten.

Det er ikke første gang vi reagerer på hvordan tvangsreturer gjennomføres. Redd Barna har lenge jobbet for at retur av barn foregår på mest mulig skånsom måte. NOAS og Redd Barna kom i 2017 med rapporten «Jeg har ikke gjort noe galt» om barn som har opplevd å bli pågrepet og fengslet under tvangsretur.

De fleste av barnefamiliene vi intervjuet i forbindelse med rapporten, ble pågrepet før klokken seks om morgenen. Alle familiene, unntatt en, opplevde at politiet tok seg inn i huset uten at familiene selv fikk mulighet til å åpne døren.

Barna syntes ikke det var greit at politiet hadde nøkkel og tok seg inn i hjemmet deres uten invitasjon. Barna beskriver at politiet kom på det de opplevde som «midt på natten». De har vanskelig for å forstå hvorfor politiet måtte komme mens de sov, og hvorfor de ikke banket på.

En gutt på 12 år sa: «Jeg synes det er rart at de akkurat kommer på natten! Jeg tenker hvorfor kommer de på natten, det er jo ganske skremmende! Å komme midt på natten, når vi sover. Så kommer de og åpner døren selv, så kommer de inn!»

En jente på 13 år sammenlignet politiet med tyver fordi de kom midt på natten og gikk inn i huset uten å banke på: «Hvis for eksempel noen kommer inn i ditt hus midt på natta, og så du tenker kanskje at det er en tyv som vil stjele eller gjøre en ting med deg og så vil du ringe til politiet og så ser du at det er selveste politiet som er der! Så, det er dumt at de kommer midt på natta», syns jeg.

Det kommer frem i rapporten at opplevelsen av tvangsretur har langvarige konsekvenser for barna. Flere sliter i ettertid med frykt for politiet. De har søvnproblemer, manglende konsentrasjon på skolen og endret atferd.

Redd Barna Region Vest mener det er nødvendig, og fullt mulig, å ta større hensyn til barna og gjennomføre tvangsreturer på en mer skånsom måte enn i dag. Det må gjøres langt mer for å unngå tvangsreturer ved å satse mer på assistert retur. Fengsling av barn på flukt bør forbys, og bruk av makt under retur må bedre reguleres.

Redd Barna har to konkrete forslag for å styrke barneperspektivet gjennom hele prosessen, særlig under pågripelsen:

  • Politiet må ha ytterligere opplæring i barnesensitive vurderinger når det gjelder pågripelse av barn i utlendingssaker, med utdyping i hva barnesensitiv vurdering betyr.
  • Det må opprettes et barnefaglig panel, som kan bidra til at pågripelser av barn i forbindelse med tvangsretur foregår på en mer sensitiv måte. Her kan Norge lære av England som har opprettet et «Family Returns Panel» som består av barne- og helsefaglige eksperter.

Vi mener dette kan være en styrke for politiet og bidra til at barns rettigheter blir bedre ivaretatt. Barnets beste er ikke bare en rettighet når vedtak skal fattes, men også når man vurderer hvordan vedtaket skal iverksettes.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg