Send Bybanen i tunnel under byen

DEBATT: Bevaring av Bryggen og kortere reisetid med Bybanen er bare to av sentrumstunnelens fordeler.

Publisert Publisert

UNDER BAKKEN: Vi bør skrinlegge planene på Bryggen og heller legge Bybanen i tunnel under Bergen sentrum, mener innsenderen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

  • Jon Hamre
    Tidligere ruteplanlegger for NSB
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Sentrumstunnel er en ny løsning som ser muligheter under jorden. I Bergen, som i andre store byer, er undergrunnen ideell for infrastrukturen i byen – godt skjermet for livet på overflaten.

To viktige krav til Bybanen er en rask linje for reisende gjennom sentrum, og best mulig tilgjengelighet til banens stasjoner i hele sentrumsområdet. Bybane over Bryggen vil gi god tilgjengelighet, men linjevalget innebærer en treg og tidkrevende sentrumsreise.

Så langt er tunnel vurdert som synonymt med rask gjennomkjøring, men lang gangavstand mellom stasjonene og sentrumskjernen. Det er imidlertid lagt lite arbeid i å finne tunnelløsninger som både er praktisk mulig å bygge, og som gir god dekning av sentrumsområdet. Ideen om å knytte et tunnelutløp mot dagens linje Bystasjonen – Kaigaten er en viktig årsak til at man ikke finner gode tunnelløsninger.

Bybanen må rettes ut gjennom hele sentrum. De mange 90-graders kurvene tar mye tid fordi vognene er lange. De samme svingene betyr også ekstra hjulstøy, økt slitasje på materiellet, og mindre komfort for passasjerene. Et tunnelprosjekt fra sør må derfor begynne i Lars Hilles gate ved Fylkeshuset. Herfra kan ny trasé følge gaten forbi Grieghallen, med nedkjøring til tunnelutløpet rett før krysset ved Christies gate. Strekningen får en stasjon ved Ørnen Hotell.

Lars Hilles gate er godt egnet til bybanetrasé. Den er rettlinjet, det er lite fotgjengere langs gaten, og nedkjøringen til tunnelen ligger godt skjermet.

Bybanetunnelen må av praktiske og kostnadsmessige hensyn bygges i fjell. Området med tykke løsmasser under Vågsbunnen ligger derfor som en barriere for tunnelen mot nord. Men store deler av sentrum ligger på solid fjellgrunn av en rygg fra Marken under Torgallmenningen til Nygårdshøyden og Nordnes. Denne strukturen kan bybanetunnelen utnytte.

Engen stasjon kan legges under Teaterparken. Stasjonen vil gi denne delen av sentrum og Nøstet mye bedre tilgjengelighet til Bybanen enn dagens endestasjon i Kaigaten.

Sentrum stasjon kan ligge under Gamle folkets hus i Rådhuskvartalet. Herfra er det kort vei til både Torget og jernbanen. Ideen er at huset rives, og den store tomten ved siden av brukes som anleggsområde med åpning ned til tunnelen. Når stasjonen er ferdig, kan det bygges et nytt rådhus som da får Bybanens hovedstasjon i kjelleren.

TUNNELPLAN: Innsenderen, som har lang erfaring som ruteplanlegger, ønsker seg et nettverk av bybanetunneler under Bergen sentrum. Her er skissen hans. Foto: Privat

Fra Rådhuskvartalet vil en stor u-sving mot nord legge tunnelen der kontakten mellom ryggen under Marken og Fjellsiden er best. Tunnelen kan så følge fjellsiden, rett bak Fløibanen, med stasjon under Stølen. Her kan den gamle jernbanetunnelen brukes som gangtunnel til Koengen, mens en ny gangtunnel i motsatt retning kommer ut rett bak Mariakirken. En heis opp til Stølen gir hele fjellsiden og området mot Rothaugen meget god tilgjengelighet. I nord kan tunnelen komme ut i Amalies Skrams vei og videre til Helleveien, slik kommunen nå planlegger.

Bybanen er ryggraden i byens kollektivsystem. Derfor vil den fungere bedre som nettverk etter hvert som den bygges ut. En rask tunnelløsning under sentrum gir stor effekt (ca. fem minutter) i forhold til pendeltilbudet mellom Sandviken og Bergensdalen.

Fyllingsdalsbanen er begynnelsen på en rett og rask tverrforbindelse helt til Storavatnet terminal. Her vil bussene til/fra Askøy og Sotra få nytte av Bybanen. Bybanen mot vest kan integreres med de store byutviklingsprosjektene fra Dokken til Laksevåg.

Lokalisering og utforming av sentrumstunnelen er gjort for å knytte de to bybanelinjene, linje 1 Åsane–Flesland og linje 2 Ringbanen Bergen vest, optimalt sammen. Både Engen og Sentrum stasjoner har midtplattform, slik at bytte mellom linjene skjer på samme plattform.

Både Ringbanen og Åsanebanen vil ha lange, rette tunnelstrekninger, der hastigheten på vognene godt kan økes til 90 km/t. En god utforming av kurvene og sikret trasé gjør at vognene kan holde full fart fra stasjon til stasjon. Derfor kan Åsanebanen og banen mot vest bli en moderne forstadsbane som er mye raskere enn buss på tilsvarende strekning.

En bybanetunnel og veitunnel under sentrum er parallelle prosjekter som vil ha stor nytte av samtidig utbygging. En veitunnel vil minimere trafikken i hele sentrumsområdet og gjøre byens storstue fra Torgallmenningen til Bryggen helt trafikkfri.

Kommunen bør glemme Bryggetrikken og velge en løsning som holder i hundre år.

  • Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!
Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg