Demokratiet forvitrer fra innsiden

Verden over utfordres de demokratiske vaktbikkjene.

Publisert:

VAKTBIKKJE: Adam Bodnar er en viktig stemme for å bekjempe hatprat, vold mot minoriteter og innvandrere, skriver innsender Lise Rakner. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Lise Rakner
Raftostiftelsens priskomité

«Spiller du Minecraft?», spurte Raftoprismottaker Adam Bodnar meg da vi
snakket sammen i sommer. «Da vet du at du i en fase av spillet er i «survivalmode». Det er der vi er nå.»

På søndag mottar Adam Bodnar Raftoprisen på Den Nationale Scene. Prisen setter i år søkelyset på tilbakegangen for demokratiet og menneskerettighetsbeskyttelse – i et EU land.

Den polske ombudsmannen Adam Bodnar er en demokratiforkjemper, en forsvarer av grunnleggende menneskerettigheter og en beskytter av minoriteter. Ombudsmannsinstitusjonen i Polen er truet, og Bodnar blir utsatt for offentlig hets. De som har i oppgave å holde makten i sjakk, trenger vår støtte nå.

Den liberale demokratimodellen bygger på to grunnpilarer: Konkurranse om
politisk makt, og maktdeling mellom ulike institusjoner. Dette skal i sin tur hindre at et flertall kan få absolutt makt. Modellen er sterkt presset verden over.

I Polen, Ungarn, USA under Trump, Tyrkia under Erdogan, Putins Russland, India, Venezuela, Sør-Afrika og Zambia, ser vi at politiske partier som kommer til makten via demokratiske valg, bruker sin oppslutning og posisjon til gradvis å undergrave demokratiets voktere. Domstolene, uavhengige medier og det sivile samfunn utfordres av flertallsmakten – demokratiet forvitrer fra innsiden.

Verden over utfordres de demokratiske vaktbikkjene. Individuelle menneskerettigheter og utsatte gruppers rettigheter trues.

Les også

BT mener: Ein pris i rett tid

Polen er et eksempel på den gradvise demokratiske tilbakegangen. Sentrale institusjoner, som er ment å beskytte minoritetsrettigheter og kontrollere politikerne, undergraves ved bruk av flertallsmakt sikret gjennom demokratiske valg.

Etter at Lov- og rettferdighetspartiet i Polen (PiS) vant valget i 2015, har partiet brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å innføre en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet. Lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter, og gir regjeringen mulighet til å kontrollere statlige medier.

Angrepet på domstolenes uavhengighet har gitt parlamentet politisk kontroll over domstolsrådet, med støtte av et flertall i nasjonalforsamlingen. Polen utvikler seg mot et flertallsstyre uten konstitusjonelle begrensninger.

Hva er egentlig problemet? Det er på sett og vis demokratisk, at flertallet
bestemmer?

Så enkelt er det ikke. For å kunne garantere grunnleggende menneskerettigheter for alle, må uavhengige domstoler, en fri presse og et aktivt sivilsamfunn opprettholdes. Det er en viktig verdi i demokratiet at mindretallets interesser beskyttes.

Demokratiet er skjørt når det reduseres til flertallets vilje, og når
menneskerettigheter, minoriteters rettigheter og rettsstaten undergraves.

Les også

BT mener: Lavere under taket

Det er en demokratisk sikkerhetsventil å sikre at personer og utsatte grupper har et beskyttelsesvern. Adam Bodnar har som ombudsmann rettet oppmerksomheten mot den utsatte posisjonen til migranter, etniske og nasjonale minoriteter, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter i Polen. Han er en viktig stemme for å bekjempe hatprat, vold mot minoriteter og innvandrere.

Adam Bodnar er synlig i folks hverdag. Han reiser til provinser i Polen, der han møter mennesker som har problemer med leieforhold, pensjonsrettigheter og forurensning. Bodnar har kritisert Polens anti-terrorlovgivning for å bryte internasjonale menneskerettighetsstandarder.

I 2015 politianmeldte han et trykkeri, som nektet å trykke informasjonsmateriell for en LHBT-organisasjon, da dette brøt med organisasjonens rett til et kollektivt gode.

Bodnar peker på hvordan regjeringens politikk bidrar til økt fremmedfrykt og hat mot utsatte grupper.

Medlemmer av regjeringspartiet PiS, med støtte fra medier og andre aktører, undergraver ombudsmannens uavhengige rolle. Det er fremmet forslag om at institusjonen ikke lenger skal være beskyttet av grunnloven.

Ombudsmannen får ikke tilgang til nødvendig informasjon for å overvåke menneskerettighetssituasjonen, og dens innstillinger blir ofte ignorert av politiske myndigheter.

Bodnar er anklaget for å spre falsk informasjon og utsettes for sterk kritikk, hatefulle ytringer og personlige trusler i statlige medier.

Det er fremmet forslag om Bodnars oppsigelse fra en av de nye høyesterettsdommerne, innsatt av PiS. Vaktbikkjene, som har som oppgave å holde makten i sjakk, trenger vår støtte nå.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg