Toleranse gir ingen rett til å diskriminere

Ved å se gjennom fingrene med diskriminerende praksis, er kommunen med på å legitimere slik praksis.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg