Hva skal foreldrene si?

Jeg savner konkrete råd om hvordan foreldre skal stille spørsmål til barna sine.

Publisert: Publisert:

IKKE GODT NOK: Hva skal mor eller far gjøre når barnet plutselig virker utrygg og ikke vil gå i barnehagen mer? Det er ikke godt nok å få vite hva man ikke skal gjøre, skriver Arne F.M. Engelsen. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Debattinnlegg

Arne F. M. Engelsen
Godvik

Så har det skjedd igjen. En manner siktet for overgrep i nok en barnehage. For få dager siden innrømmet en annen mann å ha begått overgrep mot fem gutter i disse barnehagene. Innrømmelsen kom først etter at en fire år gammel gutt betrodde foreldrene hva som hadde funnet sted.

Arne F. M. Engelsen

Det jeg savner, er konkrete råd om hvordan foreldrene skal stille spørsmål, hvordan de skal få svar på sine innerste og dypeste bekymringer for sine aller kjæreste og næreste. Det er ikke godt nok å få vite hva man ikke skal gjøre. Hvordan skal foreldrene forholde seg til barna sine i forhold til skepsisen og angsten som allerede er der etter en slik sak? Hva skal mor eller far gjøre når barnet plutselig ikke får sove, virker utrygg og slett ikke vil gå i barnehagen mer? Hvilke spørsmål skal eller kan de stille?

Vi kan ikke ha barnehager der menn nektes å skifte bleier:

Les også

Tid for å holde hodet kaldt

Disse spørsmålene og mange flere er det foreldrene kan oppleve i hverdagen. Da er det ikke nyttig informasjon at de blir bedt om å «ikke stille ledende spørsmål».

Alle foreldre vil bli engstelig, vil stille spørsmål, vil finne grunnene. Det som har oppstått nå, og lignende hendelser, gjør at det ikke føles nok å stille spørsmål i barnehagen om noe spesielt kan ha funnet sted. De fleste vil sannsynligvis også kvie seg til å stille slike spørsmål til barnehagens personale, som også helt klart er skadelidende. Foreldre vil og skal stille spørsmål. La dem som er profesjonelle på dette gi veiledning om hvordan.

Hvordan skal vi trygge barna bedre mot overgrep? Ansettelsessystemet av barnehagelærere vi har i dag, er kanskje ikke godt nok. Vi må få vite hva som konkret arbeides med i så måte. Hva kan gjøres i tillegg til å kreve vandelsattest? Hvordan skal de ansatte i barnehagene selv føle trygghet i kollegiet, og hvordan unngår vi at mannlige ansatte daglig utsettes for skepsis?

Overgrepssaken i Bergen:

Les også

Måtte slutte i to barnehager. Fikk ny jobb uten referansesjekk

Noen barnehager har allerede innført rutiner som skal sikre at ingen voksen noen gang er alene med et barn. Noen har laget åpninger mellom rommene i barnehagen slik at det til enhver tid skal være innsyn til alle rom. Dette synes å være tiltak som kan medvirke til en sikrere barnehagedag. Men vi trenger flere tiltak, og de må sannsynligvis lovfestes for at de skal bli troverdige.

Hyppige møter med foreldre, møter som er lagt opp på en åpen og inkluderende måte, vil også kunne føre til mer trygghet.

De mannlige ansatte i barnehagene må være sterkt deltakende i alle deler av prosessen, ikke minst i møte med foreldrene. Det er tvingende nødvendig at nettopp de mannlige barnehageansatte blir tatt vare på i hverdagen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg