• FLERE FEIL: Fiskeridirektoratet fant feil ved 18 sluttsedler som angår leveranser til Mehamn i 2011, og konkluderte med at Aker hadde brutt leveringsforpliktelsene. Det er lett å se et mønster, skriver Morten Strøksnes.

Ikke i samme båt

DEBATT: Fisken skulle være en felles nasjonal ressurs, men privatiseringen har ført oss ut på glattisen.