Du gir rett og slett opp

«Prøv å ringe noen av disse 67 psykologene», sier fastlegen. Du gir opp.

Publisert Publisert

SKREMMENDE: Du orker ingenting, alt skremmer deg. Så får du beskjed om å ringe rundt til psykologer, skriver Sivert Straume. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Sivert Straume
    Bypsykologene

Du orker ingenting, alt skremmer deg, du skjønner at du trenger hjelp. Fastlegen hører på deg. Så skriver hun ut to ark. En henvisning - billetten til behandling hos en psykolog med refusjon fra det offentlige, også kalt avtalespesialist. Og en liste med 67 navn. «Prøv å ringe noen av disse». Du gir opp.

Fastlegen har også gitt opp. Hun vet at hvis hun stiler henvisningen til én av psykologene på listen – slik hun egentlig skal – så kommer den bare i retur fordi psykologen ikke har ledig kapasitet. Hun kunne nok unngått avslagsbrevet ved å skrive at henvisningen kan videresendes Helse Vests pasientkoordinator, men hun vet at du da vil få melding om at ventetiden er 6 til 12 måneder. Og du trenger hjelp nå.

Les også

– Alt ligger til rette for at jeg skal være lykkelig. Så det er jo meg det er noe galt med.

Dette skjer i dag, slik fastlege Kirsten Rokstad påpeker i BT 21. september. I hennes systemkritikk slipper imidlertid den hovedansvarlige litt for billig unna. Det er fire år siden Helse Vests egen rapport erkjente at «fastlegar framleis ber pasientar sjølve ta direkte kontakt med spesialistane», at fastleger klager over at de «ikkje har oversikt over kven som har kortast ventetid og kven som kan ta imot pasientar», og at legene klager over «eit system som i stor grad legg opp til at det er tilfeldig kven som kjem til».

Helse Vests strategi er at pasientkoordinatorerer skal ha oversikt over blant annet ventetider og koordinere slik at alle får hjelp. 21. juni i år omfattet oversikten anslått ventetid hos én (!) av 67 avtalespesialister. I stedet for å ta styring, lar Helse Vest psykologene fylle opp timeboken etter ring-rundt-selvprinisppet. Dette åpner for sosial urettferdighet. Noen har ressurser nok til å ta ringerunden, eller har støttespillere som hjelper dem med det.

Les også

Les pasientens innlegg: Jeg takker Sandviken sykehus

Nylig har Helse Vest begynt å kreve at nye avtalespesialister skal ta en del av pasientene sine fra et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Dette kravet må utvides. Samtlige avtalespesialister må få tildelt alle sine pasienter fra et DPS eller en tilsvarende koordineringsinstans. Ellers vil den tilfeldige, urettferdige og psykisk skadelige ordningen bestå. Hvorfor skal et offentlig tilbud ha køer på opp til 12 måneder for de fleste og en raskere bakvei for de ressurssterke?

Send oss dine meninger til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg