Har ikke Bergen respekt for sine egne store navn?

Nå må vi få opp en fullverdig og skikkelig statue av Harald Sæverud.

Alexander Worren

Wilfred Høsteland
Espeland

Byparken er et flott område – ikke minst med Musikkpaviljongen i midten, Edvard Grieg på østsiden og Ole Bull på nordsiden. Men så mangler der noe svært vesentlig. På vestsiden står der et meningsløst «halvhjul» som visstnok skulle være et minne om enda en av Bergens store komponister – Harald Sæverud.

Nå må man sannelig få opp en fullverdig og skikkelig statue av Harald Sæverud – det hadde tatt seg utrolig flott ut vis-à-vis Edvard Grieg. Hvis dette «hjulet» skal være et slags minnehjul, så blir det heller som en vanærende gjeip overfor Harald Sæverud. Rett og slett simpelt.

Og når vi diskuterer statuer, så savner vi jo også en over enda en lokal komponist – nemlig Sverre Jordan. Den kunne kommet i hans tidligere nabolag – i Teaterparken – der hvor DNS’s meningløse fantasibygg nylig ble foreslått reist! (Det må aldri skje!)

La oss samtidig pense over til en annen sjanger og tid: Når skal vi få et flott minnesmerke over Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bøe? Arne Bendiksen har for lengst fått sin byste i sin barndoms gate i Solheimsgaten – selv om han også burde stått litt mer sentralt.

Har ikke Bergen større respekt for sine egne store navn? Æres dem som æres bør!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg