Mobbing er med i utdanningen

DEBATT: Så lenge mobbing finnes, skal vi aldri slå oss til ro med at det vi gjør er godt nok.

Publisert Publisert

- Så lenge mobbing finnes, skal vi aldri slå oss til ro med at det vi gjør er godt nok. Vi må også tåle klare meldinger når noe ikke er godt nok, skriver Madsen.

Debattinnlegg

  • Høgskolen I Bergen
  • Prodekan Avdeling For Lærerutdanning
  • Tjalve G. Madsen
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Mobbing er et alvorlig problem og derfor et viktig tema i skolen, så vel som i lærerutdanningen. BT hadde 14.04 et oppslag om temaet med overskriften «Syv sider er lærerstudentenes mobbepensum». Dette kan skape et bilde av at lærerutdanningen ikke tar problemet seriøst. Det gjør vi. Vi har høy kompetanse på området, og vi gir alle studentene undervisning i emnet. Vi er selvsagt lydhøre når studentene sier at de ikke lærer nok om mobbing og ser dette som positive innspill i arbeidet for å gjøre studiet enda bedre.

Det er riktig at «mobbing» er overskriften på et syv siders avsnitt innen temaet «Jevnaldrenes betydning». Men dette avsnittet blir også behandlet i sammenheng med problemstillinger og litteratur om «Sosiale relasjoner og vennskap», «Utestengning, ensomhet og sosial isolasjon», «Selvoppfatning og egenverd», «Sosial læring i skolen» og «Skolens ansvar».

Les også

Tre år uten ett mobbevedtak

Lokale mobbeplaner

Andre sentrale tema i pensum er klasseledelse, utvikling av læringsmiljø, sosiale relasjoner, kommunikasjon, konflikthåndtering og lokale læreplaner. Dette handler selvsagt også om forebygging og håndtering av mobbing. «Inkluderende læringsfellesskap» er et sentralt samtaletema i praksisperioden i 2. studieår for alle studentene våre.

Alle skolene i Bergen, inkludert praksisskolene våre, har lokale planer som omhandler arbeid mot mobbing. Denne perioden er derfor en glimrende og naturlig anledning til å se nærmere på problematikken i nær tilknytning til praksisfeltet.

Alle skolene i Bergen, inkludert praksisskolene våre, har lokale planer som omhandler arbeid mot mobbing.

Fokus på mobbing

På bakgrunn av dette, synes vi oppslagets hovedfokus på syv siders pensum blir misvisende. Oppslaget etterlyser også klarere signaler fra sentrale myndigheter om at lærerutdanningen skal prioritere mobbing. I forskriftene som danner grunnlaget for undervisningsplanene, står det i en av læringsutbytteformuleringene at studentene i 3. studieår skal ha «kunnskap om hvordan konflikter og mobbing skal forebygges og håndteres». Det er vanskelig å se hvordan dette kan formuleres klarere. På HiB mener vi at det er for sent å ta dette temaet opp først i det 3. studieåret. Derfor har vi lagt inn et seminar om mobbing i 2. studieår.

Lærerutdanningen har offensive, kritiske og konstruktive fagutvalg og tillitsvalgte for studentene.

Disse er og har vært en sentral ressurs i arbeidet med å prioritere temavalg og videreutvikle kvaliteten på undervisningen. Det er imidlertid mange tema som skal inn i lærerutdanningen og i dette tilfellet faget «Pedagogikk og elevkunnskap». Vi må hele tiden se på helheten og gjøre avveininger.

Les også

Lærerstudenten har hatt syv sider om mobbing på tre år

Vi må tåle kritikk

Til sammenligning kan nevnes at et av hovedtemaene som tar opp sentrale teorier og forskning på «Læring, utvikling og motivasjon» står på undervisningsplanene med 3 økter. Mobbing som spesifikt tema har som nevnt to økter. Mange i fagmiljøet er fortvilet over emnetrengselen i undervisningen. I høyere utdanning har studentene også ansvar for egen læring. De fleste tema forutsetter at studentene arbeider med emnene ut over organisert undervisning, på egen hånd, sammen med andre studenter eller i dialog med lærer.

Les også

- Mobbing er tortur

Så lenge mobbing finnes, skal vi aldri slå oss til ro med at det vi gjør er godt nok. Vi må også tåle klare meldinger når noe ikke er godt nok. I avisoppslaget er det både en faglærer og noen studenter som gir uttrykk for at det er for lite fokus og litteratur på mobbing. For avdelingsledelsen er dette viktige signaler som vi vil drøfte og vurdere på en skikkelig og ryddig måte med de impliserte parter. Fagplanene i de ulike fagene revideres hvert år på grunnlag av ulike typer evalueringer og tilbakemeldinger.

Hva tror du kan være med på å hindre mobbing? Si din mening!

Følg Vær en venn på Facebook her.

Publisert
BT anbefaler

– Eg er skuffa over det eg såg i parken

Helsebyråd Beate Husa seier ho er uroa etter å ha sett studentane i Nygårdsparken.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. 46 nye smittede siste døgn

  2. Aksjonistar vil ha elsparkesyklane vekk frå fortaua. Politiet åtvarar mot løysinga deira.

  3. Dordi likte ikke det hun fikk høre på butikken

  4. Her er dommen etter Branns festkamp

  5. Ingebrigtsen kunne glise for Branns sjeldne bragd

  6. – Ferie pleide å handle om å ikke gjøre noe

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg