• PROVOSERT: Kunstner Gitte Sætre reagerer sterkt på at videoinstallasjonen hennes er fjernet.

Mangel på ryggrad

I motsetning til Norske Billedkunstere, ser jeg alvorlig på at mitt verk er blitt utsatt for sensur.