Hver luke til sjøen tettes igjen

Vet folk hva som skjer med strandlinjen i Bergen?

SNUR RYGGEN TIL: Bergen kommune later til å ha snudd ryggen til det som skjer og lar grunneiere få styre som de vil, skriver innsenderne. Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Elin Sebjørnsen
  • Anne K. Irgens

Som et siste skrik, et siste sukk, som et siste rop om varsku fra oss kjeftakjerringene i Sandviken: Vet folk hva som skjer med strandlinjen i Bergen? Vi beboere og velforeningene i området har engasjert oss for å bevare mest mulig av den, men ikke ett av våre motargumenter eller kommentarer til noen som helst av de massive byggeprosjektene i strandsonen har blitt tatt til følge. Hva sier det om demokratiet?

Ikke ett eneste av alle skriv, notater, avisinnlegg, kommentarer eller besøk til politikere og på møter, har hatt noen som helst innvirkning på de avgjørelsene som er tatt. Uttaleretten kan derfor sies å kunne tolkes absolutt bokstavelig.

Les også

Naboer frykter flere vil bygge egen brygge i Sandviken

Vi går inn i en fremtid der det fra Hegreneset til Bergenhus festning vil skje en hermetisering av strandlinjen. Hver åpning og hver luke tettes igjen. Alle steder der det er mulig, vil det bygges boliger som del av en ugjennomtenkt og planløs bygging. Innbyggerne i Sandviken vil om noen år frem i tid, miste all tilgang til sjø og strandlinje på dette strekket.

Det snakkes om tilgjengelighet og promenader. Har noe av den hodeløse byggingen, så langt, ført til en bedring for eksisterende bebyggelse og beboere? Hvilken rettferdig politikk ligger i at de som allerede bor i et område, mister all sol og utsikt fordi nye boligbygg kommer opp foran? De gamle industritomtene og den maritime historien til byen vår fortjener så mye mer enn dette.

Ikke gjør som Oslo, Bergen!

Bergen kommune later til å ha snudd ryggen til det som skjer og lar grunneiere få styre som de vil. Utbyggingen er alt annet enn fremtidsrettet og miljøvennlig. Tenk på miljø som noe mer enn sunne bygg.

En bærekraftig fremtid avhenger også av at vi har møteplasser, tilgang til sjø og frisk luft, og at vi ikke forsterker forskjellene mellom folk ytterligere.

Hvem kan si at det bygges for fremtiden?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg