Jo, AdO arena er for alle

Vi sier ikke at alt er perfekt, og at vi alltid gjør ting riktig.

Publisert:

TILRETTELAGT: AdO arena er tilrettelagt også for funksjonshemmede, skriver daglig leder Håkon Andre Egeberg Johansen. Foto: Elias Dahlen

Debattinnlegg

Håkon Andre Egeberg Johansen
Daglig leder, AdO arena

I gårsdagens BT stilte Gunnar Langlo spørsmål om AdO arena var for alle. Han mente at tilretteleggingen for funksjonshemmede ikke var god nok.

AdO arena feiret nylig to år og at vi har hatt over 600.000 badende gjester. Våre gjester er menn og kvinner i alle alle aldre. Familier, gravide, idrettsutøvere, skoleklasser, babysvømmere, nye landsmenn, olympiske- og paralympiske mestere og personer med forskjellige grad av funksjonsnedsettelser. Nylig ble det etablert tilbud for tvekjønnede. Jo, AdO arena er for alle.

Som hovedanlegg for svømming og stup i Norge har vi tre gjestegrupper hos oss, og alle er likeverdige: Idrett, skole og vanlig publikum. Mennesker med funksjonshemninger er representert i alle. I 2015 ble for øvrig Nordisk mesterskap i svømming for funksjonshemmede arrangert i AdO arena. Totalt deltok det ca. 100 funksjonshemmede utøvere, og de benyttet de vanlige garderobene. AdO arena er prosjektert tilrettelagt for funksjonshemmede. Gjennom de to første driftsårene er det også blitt kjøpt inn etterspurt utstyr som manglet.

Les også

Setter «fattigtak» på AdO Arena

Til Langlo sitt spørsmål om garderober og skillevegger: Det finnes tre HC garderober som har lås og dusj beregnet for en person om gangen. Vanligvis er det derfor ikke behov for skillevegger. Dersom en ønsker det, har vi det også. Dersom benken ikke er stor nok, har vi en mobil justerbar benk som også kan brukes som dusjseng.

I tillegg har vi egen heis til vannskliene, slik at alle kan benytte våre to sklier på 26 og 68 meter. Hovedbassenget har egen svingstol som kan brukes til å heise seg opp og ned i bassenget. I opplæringsbassenget med sine 34 grader er det tilrettelagt for å kunne bruke en av våre rullestoler til å rulle seg uti, eller støtte seg på gelenderet ned i bassenget. Under idrettsbegivenheter er det reserverte plasser for gjester i rullestol.

Les også

Krever Ado-arkitekter for over 50 mill.

I debattinnlegget spør Langlo om noen brukerorganisasjoner har vært her. Vi har jevnlig besøk og befaringer av forskjellige grupper og organisasjoner som jobber både med tilrettelegging og rettigheter for funksjonshemmede. Tilbakemeldingene har hittil vært gode. Der det har trengtes forbedring, har vi tatt tak i dette. For multihandikappede er det blant annet kjøpt inn dusjseng og forflytningsheis. I tillegg har vi taktil (berøringsbasert) merking alle relevante steder, og tilrettelagt inngang ved resepsjonen.

Vi sier ikke at alt er perfekt, og at vi alltid gjør ting riktig. Dersom ytterligere forbedringer kreves, vil vi så langt det er praktisk mulig søke å utbedre dette. Vi ber gjerne Langlo eller andre kontakte oss for å hjelpe oss å bli enda bedre. Vi har en daglig aktiv dialog med våre gjester både i anlegget, og via e-post og sosiale medier. Vi er det svømme- og badeanlegget i Norge som har flest følgere på sosiale medier, og det er fordi vi ønsker kommunikasjon med våre gjester.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg