Nynorsk er på A-laget

Nynorsken har ein vitalitet og ein friskleik som bokmålet ikkje har.

RESPEKT: Skal me ha ein ny region, må det vera ein region som gjer det bra, som møter respekt, som blir lagd merke til. Kva skal me elles ha ein storregion for? Scanpix

Debattinnlegg

Sylfest Lomheim
Professor i språk, Universitetet i Agder

Eg trur ikkje, eg veit – at storleik ikkje nødvendigvis betyr kvalitet.
Men lat dét liggja. Eg veit det er viktig å skriva nokre ord om språket i Vestlandsregionen. Difor er eg så glad for at dei styrande i Bergen er så kloke – det er ingen motsetnad mellom å vera klok og smart – at dei har vedteke nynorsk som administrasjonsspråk i ein slik region.

For skal me ha ein ny region, må det vera ein region som gjer det bra, som møter respekt, som blir lagd merke til, som løftar seg i møtet med andre regionar, med Oslo og andre nordiske land. Kva skal me elles ha ein storregion for?

Og då blir sjølvsagt språket som regionen marknadsfører seg med, skapande og avgjerande. Det burde knapt vera diskusjonstema. Kva er så skilnaden på bokmål og nynorsk? Bokmålet er det dominerande, den store fleirtalsforma; me les det overalt. Nynorsken er det mindre brukte. Kva gjer det? Det gjer at nynorsken har ein vitalitet og ein friskleik som bokmålet ikkje har. Sæle er dei som nyttar nynorsk. Alle som forstår seg på marknadsføring, skjønar ei slik setning. Nynorskens svakheit er nynorskens styrke.

Les også

Nynorsk er ein del av BT

Nynorsk er på A-laget. Kva skal me så med bokmål? Nynorsk og vestnorske målføre i det heile står nærare verdsspråket engelsk enn bokmålet. Kva heiter «de synger» på engelsk? «They sing». På nynorsk? «Dei syng». Engelskmenn seier «boat», hardingar og sogningar seier «baot».

Say no more!

Og så skulle ikkje vestland, vestland, når eg ser deg slik, velja nynorsk for å flagga sin verdi? For eín ting er sikkert: Den store, brutale marknaden gir aldri ved dørane! Det liknar ikkje vestlendingar å ikkje velja det smarte, om dei har sjansen. Det ville vera tragisk, og eit signal om at vestlendingane ikkje lenger duger, om dei kom skeivt ut i ei så viktig sak som dette.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg