Mange har vært sinte og frustrerte

Barn og unge i Bergen skal være trygge i barnehagen og på skolen. Dette gjør vi for å forhindre overgrep.

Publisert Publisert

FELLES MÅL: Jeg er takknemlig for at Redd Barna Region Vest passer på og utfordrer Bergen og andre kommuner, skriver byråd Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Debattinnlegg

 • Pål Hafstad Thorsen
  Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Bergen kommune har ulike tiltak for å forebygge og gjøre ansatte bevisst på at seksuelle overgrep kan forekomme både hjemme, i fritiden, men også i barnehage og skole. De ansattes kompetanse på området er viktig for å hindre at uønskede hendelser skal skje, og for å avdekke og følge opp barn og unge som er blitt utsatt for overgrep.

Les også

Fem spørsmål og svar om barnehagesaken i Bergen

Bergen kommune har siden 2011 hatt en egen kompetanseplan for barnehageansatte vedrørende omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Målet med planen var å styrke kunnskapen til barnehageansatte som var i kontakt med risikoutsatte barn, samt øke kompetansen på hvordan man identifiserer at et barn er utsatt for overgrep og håndterer dette. 419 barnehageansatte ble kurset i forrige runde, og fra høsten 2016 vil det bli invitert til nye samlinger.

Alle barnehagene er blitt oppfordret til å kvalitetssikre sine rutinebeskrivelser og beredskapsplaner for å motvirke vold og overgrep mot barn. Kommunen er også barnehagemyndighet, som betyr at vi fører tilsyn med barnehagene og ser til at de følger gjeldende lover og regler. Dette gjelder for eksempel innhenting av politiattest ved nyansettelser, taushetsplikt og opplysningsplikt.

Skolen må slå ned på mobbing:

Les også

Vi trenger en ny seksualundervisning

Det er også utarbeidet en egen standard for skolene i Bergen for arbeid med det psykososiale miljøet. Skolene har plikt til å handle hvis ansatte får mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for seksuelle trakassering eller overgrep. Det er utarbeidet rutiner for hvordan skolene skal arbeide forebyggende og gi informasjon til elever og foreldre om rettighetene deres.

Samtidig har jeg som ansvarlig byråd varslet at Bergen vil styrke undervisningstilbudet for alle elever på 6. trinn for å gjøre elevene trygge nok til å fortelle om overgrep slik at man bedre kan avdekke incest, seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner.

Barn og unge i Bergen skal være trygge i barnehagen og på skolen. Vi vil derfor snu hver stein og arbeide for bedre retningslinjer og beredskapsplaner, se på hvordan barnehage— og skolebygg er utformet samt se på undervisningstilbudet for elevene og kompetansehevende tiltak for de ansatte i både barnehager og skoler. Samtidig vil jeg understreke at våre ansatte har pedagogisk utdannelse til å snakke og samhandle med barn. De er helt avgjørende for å skape den gode relasjonen som gir barn og unge trygghet og tillit.

Jeg er glad for at Redd Barna Region Vest passer på og utfordrer Bergen og andre kommuner. Vi har et felles mål om å skape en trygg og god hverdag for barn og unge i byens barnehager og skoler.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Når spising blir sykdom

 2. Meningen din betyr noe

 3. KK: - Vi har ikke klart å ivareta henne godt nok

BT anbefaler

Ble klappet inn i garderoben: – Vi er Brann. Vi skal være et topplag.

Slik var Ballspark-sendingen.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Bergen kommune
 2. Overgrep
 3. Seksuell trakassering
 4. Mobbing
 5. Vold