• FOR DÅRLEG: Svært mange menneske i verda har dårlegare livskvalitet fordi dei ikkje får korrigert synet sitt. Men me treng ikkje gå lenger enn til eigen skulegard for å finne oppsiktsvekkjande resultat, skriver innsender FOTO: Privat/Scanpix

Dårleg syn kan skapa skuletaparar

Stina vart erta fordi ho var klumsete i ballspel, mens Espen vart klassifisert som dyslektikar og plassert i spesialklasse.