Et tilbakesteg for oss innsatte

Jeg blir sint på vegne av min sønn, som nå må besøke meg under meget kummerlige forhold.

INNSATTE REAGERER: Regjeringens plan for 2017 er å bevilge 302 millioner kroner til leie av fengselsplasser i Nederland, men i Norge skal avdelinger legges ned. Tilbakemeldingene om dette i fengselet er gjennomgående negative, skriver innsender som soner en dom ved Bergen fengsel. EIRIK BREKKE

Debattinnlegg

Innsatt i Bergen fengsel

Jeg er for tiden innsatt i Bergen fengsel, og ble nylig overflyttet til Avdeling D, etter over syv måneder på innsiden av murene. Jeg har i mangel av bedre ord hatt et rent helvete, både fysisk og psykisk, men har gradvis funnet meg mer til rette nå når fengselsoppholdet ikke lenger er så restriktivt. Jeg har fire måneder igjen til jeg har sonet totredjedeler av tiden, da prøveløslatelse er aktuelt. Det skal tross alt være en progresjon i soningstilværelsen.

For å sitere Kriminalomsorgen:

«Innsatte vil ofte begynne straffegjennomføringen i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Kriminalomsorgen skal vurdere overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår ett år til innsatte kan løslates på prøve. Overføring skjer for å skape en gradvis tilbakeføring fra fengsel til full frihet».

Dessverre ble alle innsatte på avdeling D informert på et allmøte 2. november om at avdelingen skal midlertidig ut av drift, fra 24. november og ut året. Majoriteten av innsatte skal overflyttes til Bjørgvin fengsel. Et fåtall kan søke om overføring til overgangsbolig ved Lyderhorn, soningsopphold på Osterøy, eller elektronisk kontroll (fotlenke) for dem som måtte være aktuelle kandidater.

Les også

Stemmene fra innsiden

Dette er et stort tilbakesteg for mitt vedkommende, og det gjelder også samtlige andre innsatte som skal til Bjørgvin fengsel. Man innhenter mye informasjon på innsiden, og tilbakemeldingene om dette fengselet er gjennomgående negative.

I Bergen fengsel kan jeg motta besøk av familie og venner inntil tre ganger i uken, med tre timer pr. besøk. I Bjørgvin er det et dystert besøksrom, og man får kanskje 1-2 timer i uken, med lite fleksibilitet i forhold til tider som passer.

I Bergen fengsel får vi mat som vi bestiller via poengliste én gang i uken, samt ingredienser til middag daglig. Vi har det slik sett veldig godt, det skal jeg ikke benekte. I Bjørgvin er det institusjonsmat servert til bestemte tider, og begrensede muligheter for matlaging selv.

Les også

Her soner Norges farligste barn

Jeg har hatt en god dialog med lege og helsetjeneste i Bergen fengsel. Nå blir det nye mennesker å forholde seg til. Jeg startet opp en tannlegebehandling som skal bli fulgt opp videre i november. Samme gjelder psykologtjeneste. Dette blir nå avbrutt på grunn av vedtaket om overflytting til et sted jeg hittil har til gode å høre ett eneste positivt ord om!

Jeg blir sint på vegne av min sønn, som nå må besøke meg under meget kummerlige forhold. Og jeg blir sint ved tanken på å tilbringe julen i Bjørgvin fengsel.

Regjeringens plan for 2017 er å bevilge 302 millioner kroner til leie av fengselsplasser i Nederland, men i Norge skal altså avdelinger legges ned. Hvilke signaler sendes da ut?

Det som skjer nå, er som sagt et tilbakesteg for mitt vedkommende hva gjelder progresjon og veien tilbake til samfunnet. Kriminalomsorgen benekter selvsagt det ettersom betegnelsen for begge fengslene er lavsikkerhet.

Dette føles ikke riktig!

Av hensyn til innsender publiseres innlegget anonymt. BT kjenner identiteten til vedkommende.